zaterdag 3 oktober 2020

Mijn mening en meer over 'Veenbrand - De Grote Oorlog en de vrede die uitbleef'

 


Veenbrand – De Grote Oorlog en de vrede die uitbleef

De herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 hebben velen de ogen geopend over wat destijds gebeurde. Wat vooral blijft hangen is de verbijstering over de massale vernietiging en hoe de mensheid dit heeft kunnen laten plaatsvinden.

Over de oorlog zijn al vele boeken verschenen, ook met veelzeggende titels, zoals The War to end all Wars, The Great War for Civilisation, A Peace to end all Peace en The War that ended Peace. Vooral de laatste maakt duidelijk, dat ondanks de wapenstilstand van 11 november 1918 en het Verdrag van Versailles in juni 1919 deze oorlog nooit vrede heeft gebracht.

Integendeel, de Grote Oorlog woekert ook in onze tijd nog gewoon door. Vandaar de titel van dit boek: Veenbrand. Deze oorlog is als een veenbrand, vaak niet te zien, maar onder het oppervlak smeult het en breidt hij zich uit om plotseling ook bovengronds fel uit te barsten.

Onze wereld kent vele brandhaarden en veel ervan hebben hun oorsprong in de Eerste Wereldoorlog. Boeken over wat er destijds gebeurde zijn er vele, maar boeken over de gevolgen van die oorlog, ook nu nog, die boeken ontbreken. Dit boek probeert in deze lacune te voorzien. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW). In dit boek belichten 17 in de Grote Oorlog gespecialiseerde Nederlandse en Belgische auteurs ieder voor zich een deel van onze huidige werkelijkheid vanuit de oorsprong: de Grote Oorlog.

Dit boek pretendeert niet het volledige plaatje te geven, wel biedt het de lezer een beter inzicht in wat er zich in onze wereld afspeelt.

Henk van der Linden, een van de eindredacteurs, deed in het voorjaar van 2019 een oproep om het volgende deel van de serie ‘De Grote Oorlog, Kroniek 1914-1918’ in het teken te stellen van ‘de effecten van de Eerste Wereldoorlog tot in onze tijd’ en nodigde belangstellenden uit om voorstellen voor essays te doen.

Een gedeelte uit de inleiding van Henk van der Linden, voor in het boek:
“het resultaat is zodanig dat de uitgever heeft geoordeeld dat een uitgave voor een veel groter publiek dan alleen de WOI-geïnteresseerden volstrekt gerechtvaardigd is. Het is een stevig boek geworden, met 17 essays over de doorwerking van de Eerste Wereldoorlog op allerlei gebied in onze huidige wereld.
Ik heb ze voor u geordend in vier grote groepen, en elk van de vier een benaming gegeven, afgeleid van veelzeggende titels van befaamde boeken. Titels die elk voor zich de nagalm van de Grote Oorlog in het heden perfect weergeven.”

De titels van de vier groepen zijn:

The War to end all Wars (Jack Batten)
The Great War for Civilisation (Robert Fisk)
A Peace to end all Peace (David Fromkin)
The War that ended Peace (Margaret MacMillan)

De 17 essays:

The War to end all Wars (Jack Batten)

Hans Dona – ‘The War to end all Wars’ leidde tot een vrede die geen vrede was. 
Marcel Nonhebel – Het onbegrip van de Leiders voor en in de Grote Oorlog. 
Jos van Raan – Annexeren loont niet.
Marcel van Guldener – Zoeken naar een vreedzamer Europa
Eric Wils – De lange weg naar een verbod op chemische wapens
Edwin Ruis – Het ontstaan van de Nederlandse inlichtingendienst 

The Great War for Civilisation (Robert Fisk)

Tom van Hooff –  Sergeant Claude Fournier, gesneuveld bij Fleury op 4 augustus 1916.
Johan Van Duyse – De oorlog heeft echt plaatsgevonden.
Peter de Leeuw – ‘Als dit je koud laat is er iets mis met jezelf.’ Over de fascinatie van Nederlanders met de Eerste Wereldoorlog.
Inge Vollaard – De toekomst van de geschiedenis.

A Peace to end all Peace (David Fromkin)

Jeannick Vangansbeke – Krabbenmand. Hoe Polen en Tsjecholslovaken worstel(d)en met de erfenis van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk.
Perry Pierik – Horthy, Hongarije en de lange schaduw van de Eerste Wereldoorlog.
Pieter Jan Verstraete – Maarschalk Mannerheim: de held van de Finse onafhankelijkheid.

The War that ended Peace (Margaret MacMillan)

Karel Blanken – Duitse wreedheden, augustus 1914. Nog steeds een open zenuw.
Ad van der Logt – De Duitse frontsoldaat in ere hersteld.
Jacco Pekelder –  De collectieve troonafstand van Duitslands dynastieën. Wilhelm II, de Hohenzollerns en de nederlaag en revolutie van november 1918.
Rian van Meeteren – De Duitse Koloniën: verwerving, verlies en wat er daarna gebeurde.

De grote verscheidenheid van de specifieke onderwerpen, maakt dit een verzameling van essays die geschikt is voor een groot publiek. De gebruikte illustraties zijn een mooie aanvulling op de essays. 
De beschouwingen overstijgen onze landgrenzen; ook België krijgt aandacht.
De titel is naar mijn mening goed gekozen. Het blijft inderdaad woekeren. Dat is oppassen geblazen!
‘Veenbrand – De Grote Oorlog en de vrede die uitbleef’ is een bijzonder en  informatief werk geworden en het verdient zeker een prominente plek in uw boekenkast. 

Vanzelfsprekend wordt in dit boek ook aandacht besteed aan de auteurs en samenstellers van 'Veenbrand - De Grote Oorlog en de vrede die uitbleef'; daar is een apart hoofdstuk aan gewijd waardoor het overzichtelijk blijft.

Neem ook een kijkje op de website van Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. (SSEW)
“De visie van de SSEW is het op vrijwilligersbasis bijeenbrengen van professionele onderzoekers en geïnteresseerden ten einde -vanuit een neutraal perspectief-  zich te verdiepen in de Eerste Wereldoorlog, waaronder begrepen de oorzaken en gevolgen, daarbij onder meer gebruikmakend van bronnen- en literatuuronderzoek en het publiceren daarover, het organiseren van studiereizen, het houden van lezingen en conferenties, alsmede het verzorgen van onderwijs.”
Veenbrand – De Grote Oorlog en de vrede die uitbleef koopt u bij uw lokale boekhandel of bij:

Boekgegevens
Titel: Veenbrand – De Grote Oorlog en de vrede die uitbleef
Auteur: diverse auteurs (zie hierboven)
Redactie: Leo Dorrestijn, Henk van der Linden, Perry Pierik en Robert Jan de Vogel
Genre: geschiedenis algemeen
Uitgave: paperback met illustraties, 508 pagina’s
Uitgever: Uitgeverij Aspekt, juli 2020
ISBN: 9789463388467
NUR: 680


Met dank aan Uitgeverij Aspekt voor het toezenden van een exemplaar

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat gerust een reactie achter. Dat waardeer ik. Ik zal zo snel mogelijk op de vraag of opmerking reageren. Bij voorbaat mijn dank.