zondag 30 juni 2019

Ik las: 'Een boerenzwaluw vertelt' geschreven door Siepy Zijlstra - de Roos

Een boerenzwaluw vertelt over zijn avonturen op de vogeltrek naar Zuid-Afrika.


Een boerenzwaluw vertelt
Educatieve jeugdboeken serie

'Een boerenzwaluw vertelt' is onderdeel van een serie drietalige boeken.
Alle verhalen zijn in parallelvorm geschreven met achter in het boek een cd met het verhaal verteld door Dirk Dijkstra die bovendien de Engelse vertaling heeft verzorgd.
Kijk op www.educatievejeugdboeken.nl/boeken voor de complete serie.

Over de serie:

Kinderen en grote mensen kunnen samen genieten van vertellen, voorlezen en zelfstandig lezen en steeds opnieuw lezen van vertrouwde verhalen.
Meertalige kinderen kunnen dubbel genieten door de vertrouwde verhalen ook in één of twee andere talen te lezen. In het begin kan het handig zijn om tijdens het lezen in het Fries of het Engels het verhaal te beluisteren.  Ook handig: de bijgeleverde cd.

Door het gebruik van andere talen wordt meteen duidelijk, dat de wereld groter is, dat een vertrouwd dier door andere mensen anders genoemd wordt: een merel is ook nog een klyster en een blackbird; een egel heet in het Fries een stikelbaarch en in het Engels een hedgehog; de woorden zwaluw, swel en swallow liggen dicht bij elkaar. Ook andere vogels en dieren hebben verschillende namen in andere talen: het is een aardige oriëntatie om de namen van dieren, maar ook van bomen en planten te bedenken en op te zoeken, die 'f heel anders klinken in andere  talen óf juist bijna hetzelfde klinken. 
Denk maar aan hond-hún-dog, poes-kat-cat, kip-hin-chicken, spreeuw-protter-sparrow en koeien-kij-cows.

In andere talen zijn weer andere namen in gebruik. Dit kan in de klas duidelijk gemaakt worden door op een poster met natuurplaatjes de benamingen erbij te schrijven van alle talen die de leerlingen interessant vinden: de eigen taal, die van hun familie of van de buren of goede bekenden van dichtbij of van elders. De leerlingen kunnen ook tijdens vakanties in het buitenland benamingen verzamelen van wat zij in de natuur tegenkomen en er op school verder mee aan de slag gaan.

Het lezen, voorlezen en vertellen van dierenverhalen (en sprookjes!) uit andere talen, het voordragen van dierengedichen en samen zingen van liederen kan de verbeelding van de kinderen vergroten.
Fantasiedieren en non-sense gedichten doen ook mee!

De egel, de merel en de zwaluw in deze boekjes geven het goede voorbeeld en nodigen jullie uit tot fantasievolle verhalen.

Plezier gewenst - in protte wille! - Enjoy!
(Bron: naar Alex Riemersma, lector Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding)

Mijn mening:

Voor in het boek staat een inhoudsopgave gevolgd door een introductie voor ouders en leraren, zodat ze meer te weten kunnen komen over zwaluwen in Nederland.

De boerenzwaluw stelt zich voor aan de lezer. Ook wanneer je niet zou weten hoe een zwaluw er uit ziet, weet je dat wel na het eerste hoofdstuk.
Een prachtige tekening van een zwaluw complementeert de voorstelling door onze hoofdpersoon.
Aan de rechterkant kun je dezelfde voorstelling in het Engels lezen.

Behalve dat je op een leuke manier leert over de zwaluw en zijn eigenschappen, lees je over het ringen van vogels en waar dat goed voor is.
Onder aan de bladzijde staat dan een tip over hoe te handelen ingeval je een vogel vindt die minder gelukkig is geweest.

Een spannend verhaal over de vader van deze hoofdpersoon gedurende de vogeltrek laat zien dat het niet alleen maar leuk is om hier aan deel te nemen.
Bovendien steken we nog wat op over Jan van Riebeeck.
Wil je hier meer over weten? Lees dan meer over dit spannend verhaal in 'Een boerenzwaluw vertelt'.

Ik heb 'Een boerenzwaluw vertelt' graag gelezen.


Volgende week volgt een recensie uit dezelfde serie over 'Marten de eigenwijze merel'.

De auteur:

Siepy Zijlstra - de Roos werd in 1938 in Bolsward geboren.
Ze is opgegroeid in een onderwijzersfamilie.
In 1940 verhuisden haar vader en moeder naar Leeuwarden, waar ze de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) meemaakten.
Vanaf 1949 tot 1956 woonde ze in Dokkum en ging daar van 1955 tot 1956 naar de Kweekschool. In deze stad leerde ze haar man kennen.
In 1956 kreeg haar vader een benoeming aan de Juliana Kweekschool in Drachten.
Aan deze Kweekschool vervolgde ze haar opleiding tot onderwijzeres. 
Nog voor het behalen van haar diploma in 1959 werd ze gevraagd te solliciteren aan de Christelijke School in Rottevalle.
Als juf de Roos gaf ze daar les aan 34 leerlingen in twee klassen (klas 1 en 2, groep 3 en 4 bij elkaar). 

Zoals in die tijd gebruikelijk kreeg ze in 1961 haar ontslag vanwege haar huwelijk.
Ze heeft drie kinderen en zes kleinkinderen. 

Een boerenzwaluw vertelt koopt u bij uw lokale boekhandel of bij:

Boekgegevens
Titel: Een boerenzwaluw vertelt
Educatieve jeugdboeken serie
Auteur: Siepy Zijlstra - de Roos
Illustrator: Egbert Ipema
Genre: non-fictie, vrije tijd, algemeen
Uitgave: hardcover
Druk: Scholma Print&Media, 2017
ISBN: 978 90 82672 44 2
ISBN: 978 90 82672 45 9 (paperback)
NUR: 400

Hartelijk dank voor het toezenden van een recensie-exemplaar

vrijdag 28 juni 2019

Ik las: 'Bedrogen' geschreven door Jack MolenaarBedrogen

Samenvatting:

Met een eigen antiekzaak in het centrum van Amsterdam, lijkt de jonge ondernemer Peter Vermeer zijn zaakjes goed voor elkaar te hebben. Maar dan laat zijn gezondheid hem in de steek en verschuift zijn leven geleidelijk naar de rand van de afgrond.
Gedreven door financiële wanhoop gaat hij met de verkeerde mensen in zee en belandt dan in een wereld vol geweld en bedrog. Als hij vervolgens ook het contact met zijn vier jaar oude zoontje verliest, gaat hij voorbij alle grenzen.
Knokkend voor herstel en radeloos van verdriet, zoekt hij zijn weg door het hart van crimineel Nederland.

Mijn mening:

Voor in het boek lees je de ontroerende woorden van de weduwe van Jack.

We staan niet altijd stil
Bij het woord "samen".
Maar het is een groot gemis,
Als "samen" uit je leven is.

Voor altijd in mijn hart.
Rika

In Bedrogen komen we opnieuw Jessica Block tegen in de rol van  hoofdrechercheur van het NMB (Nederlandse Misdaad Bestrijding). We zagen haar al eerder in Donker verleden.
Cor Hettema, het Hoofd Operationele Diensten van het NMB had zijn pensionering uitgesteld om het NMB tot het succes te maken wat het op dit moment is.

NMB Planning & Control is een accountantskantoor als je de lichtreclame op de zijgevel mag geloven, maar de werkelijkheid is anders.
In dit pand zijn twee rechercheafdelingen gehuisvest in twee ondergrondse verdiepingen die via een geheime ingang bereikbaar zijn voor hun medewerkers.

Er is door een grote transporteur opdracht gegeven een schip te bouwen dat dankzij Stealth-eigenschappen onder de radar kan blijven en zich ongezien kan verplaatsen en kan doordat het geschilderd is met thermochromische lak met behulp van elektronische impulsen van kleur veranderen. Jessica vermoedt dat het als smokkelschip gebruikt zal worden en wil dit schip uit de vaart houden. Maar ze is te laat... Het lijkt wel of iemand mee heeft geluisterd, want het schip vaart al op internationale wateren!

Rintje Dijkema, de cyberexpert bij het recherchebureau van Vera Mooij wordt benaderd om de handel en transport van drugs in de gaten te houden.
Nederland, Turkije, China en Marokko worden door hem in de gaten gehouden door het hacken van telecommunicatie.
Vera Mooij kennen we uit Machtsstrijd.

Je zult je wellicht afvragen wat de rol van Peter Vermeer in bovenstaande gebeurtenissen is?
Door de wisselende verhaallijnen uit perspectieven van verschillende personen wordt een en ander langzaam maar zeker duidelijk.

"Ze realiseerde zich opeens dat ze nog steeds gevangen zat. Weliswaar niet langer in een kaal slaaphok, maar toch. Ze beet op haar onderlip om haar tranen te bedwingen en plukte nerveus aan het koordje van haar nieuwe trainingspak... Over haar wangen liepen stille tranen."

Een blonde vrouw is een van de beruchtste huurmoordenaars in Europa; ze maakt heel verrassend ook jacht op mensen die dit zeker niet van haar hadden verwacht.
Pas in de allerlaatste hoofdstukken wordt duidelijk wie de geheimzinnige Chang Dai is die verantwoordelijk wordt gehouden voor de toenemende criminaliteit in Nederland en de verschuivende belangen in de drugsmarkt.

Bedrogen zit bomvol spanning, intriges, liefde, haat, wraak en verraad.
Zoals ook in zijn eerder werk heeft Jack Molenaar ook nu een verhaal geschreven dat verfilmd kan worden! De setting lijkt geschikt voor een James Bond-film en Jack Molenaar heeft dit gevoel door het hele verhaal heen kunnen verstevigen.

Ik heb Bedrogen graag gelezen en sloot het boek met tranen in mijn ogen omdat ik wist dat er geen vervolg meer zou komen...


De auteur:

Jack Molenaar is in 1949 in Schagen geboren en woonde samen met zijn vrouw Rika achtereenvolgens in Zaandam, Akkrum en Zeewolde. Na beëindiging van zijn loopbaan als directeur van een autoleasemaatschappij, zette hij na een kort avontuur in de jachtverhuur de stap naar het schrijven. Eerst als freelancer voor kranten en magazines en vervolgens als auteur. De in 2013 verschenen thriller Complot Sebastiaan was zijn debuut als schrijver van spannende verhalen. Bedrogen is de vierde en laatste thriller van zijn hand.
Jack is in oktober 2018 op 69-jarige leeftijd overleden.
(bron info: Boekscout)

Eerder las ik van Jack Molenaar:

Deze thrillers kunnen onafhankelijk  van elkaar gelezen worden.

Bedrogen koopt u bij uw lokale boekhandel of bij

Boekgegevens
Titel: Bedrogen
Auteur: Jack Molenaar
Genre: thriller
Uitgave: paperback, 208 pagina's
Uitgever: Boekscout, 8 februari 2019
ISBN: 978 94 63890 17 5


Met dank aan de familie van Jack voor het toezenden van een recensie-exemplaar.

woensdag 26 juni 2019

Ik las: 'Een wreed voorjaar' geschreven door Lilian Schneider

Moord in Appingedam


Een wreed voorjaar

Wanneer bedrijfsrechercheur Lena Schier op een ochtend tijdens het hardlopen het lijk van haar onenightstand Aref aantreft op de vloer van de muziekkoepel achter de kerk in Appingedam, wordt haar rustige leven wreed verstoord. Ze weet niet eens zijn achternaam. Al snel wordt duidelijk dat Aref door een misdrijf om het leven is gekomen.

Niet veel later wordt Lena door haar zus Sara gevraagd om te helpen bij het zoeken naar Fee, een goede vriendin die is vermist. Er zijn meerdere aanknopingspunten: welke rol speelt Fee’s psycholoog Joost Bergman? Hoe betrouwbaar is haar buurman en tevens goede vriend Luuk? En wat heeft zakenman Jan-Willem Wolderingh te verbergen? Hebben deze mensen misschien ook iets te maken met de moord op Aref?

Lena duikt in de zaak en ontdekt dat zij allen iets te verbergen hebben en dat de dader wellicht dichter bij huis moet worden gezocht dan men denkt.

Lilian Schneider presenteert deze twee zaken aan de lezer; ze hebben ogenschijnlijk niets met elkaar te maken. 
De wisselende verhaallijnen van de hoofdpersonen Lena, Joost, Fee en Luuk zorgen er voor dat je als lezer uitkijkt naar het volgende stukje over deze hoofdpersoon. De spanningsboog wordt groter op deze manier.

Door de prettige schrijfstijl: niet te lange zinnen en geen moeilijke woorden, leest deze thriller lekker vlot.
De hoofdpersonen worden uiteindelijk goed uitgediept, met uitzondering van Lena. En het blijft spannend door een paar verrassingen. Ik was heel  blij voor Lena dat ze haar hond George bij zich had in Appingedam.
Bij haar personage blijven nog wat vragen open staan. Hoe zal het verder gaan tussen Lena en Matt? Blijft Lena in Appingedam of trekt de hoofdstad toch nog en zal ze haar eigen onderzoeksbureau gaan starten?

Dit verhaal over wat alcoholmisbruik met een mens kan doen, over machtsmisbruik en verkeerde loyaliteit heb ik graag gelezen. Ik hoop op een spoedig vervolg op 'Een wreed voorjaar'.De auteur:

Lilian Schneider (Groningen, 1965)

´Als ik niet schrijf, dan denk ik aan schrijven, het stopt nooit in mijn 
hoofd´

"Studeerde Informatiedienstverlening en Management
Werkte bij een bank en daarna vol passie bij verschillende openbare bibliotheken in Groningen en Zaanstad. Laatste functie: Specialist Cultuur.

Gevoelig, nieuwsgierig,ambitieus en leergierig
Alleslezer
Jack Russel
Liefhebster van Scandinavische thrillers
Zingt bij popkoor Mixed Melody
Mensenmens
Koffieleut
Zus, echtgenote, stiefmoeder, vriendin"

bron infowebsite Lilian.

In 2014 schreef Lilian de thriller Aquamarijn. 

Een wreed voorjaar koopt u bij uw lokale boekhandel of bij

Boekgegevens
Titel: Een wreed voorjaar
Auteur: Lilian Schneider
Genre: thriller
Uitgave: paperback, 232 pagina's
Uitgever: Uitgeverij Passage, september 2018
ISBN: 978 90 54523 58 1
NUR: 332


Met dank aan Uitgeverij Passage voor het toezenden van een recensie-exemplaar.

zondag 23 juni 2019

Ik las: 'De verjaardag van de luiaard' geschreven door Caren Peeters, met illustraties van Aron Dijkstra


De verjaardag van de luiaard

In dit verhaal heeft de hoofdpersoon toch in de gaten dat er iets aan de hand is want hij hangt niet ondersteboven aan een boomstam zoals dat wel het geval is op de cover. Luiaards spenderen 90 procent van hun leven voornamelijk met het op hun kop hangen in bomen. 

De luiaard is jarig, maar hij weet eigenlijk helemaal niet wat dat is, jarig zijn. De dieren proberen het hem uit te leggen. Maar ieder dier heeft daar zijn eigen idee over. Al het rumoer om hem heen stoort hem als hij aan het relaxen is, maar dat heeft een goede reden: elk dier wil op zijn speciale manier deze dag bijzonder maken voor hun vriend.
Alle activiteiten worden de luiaard een beetje teveel.

Gelukkig vraagt de eekhoorn aan hem wat hij het liefst zou doen en nadat de luiaard antwoord gegeven heeft, fluistert de eekhoorn hem toe:

"Jarig, dat ben je als alle dieren blij zijn dat je geboren bent. Gefeliciteerd, lieve luiaard."

Hierna kan de luiaard gaan doen wat hij zo graag doet: dromen van al het moois dat hem overkomen is.

'De verjaardag van de luiaard' is een prachtig prentenboek dat geschikt is om het verhaal uit voor te lezen aan kinderen vanaf ongeveer 4 jaar terwijl ze kunnen meekijken naar de kleurrijke prenten. 
Het zien van al deze verschillende dieren zal zeker veel vragen oproepen.
Het mooie in dit geval is dat ze ondanks dat ze zo verschillend zijn, allemaal hetzelfde willen voor deze luiaard. Dat gebeurt alleen in sprookjes! 
Ik heb er werkelijk van genoten.De auteur:

Caren Peeters (1956) scheef haar eerste boek toen ze een jaar of zes was, maar dat raakte alleen bekend in zéér kleine kring (thuis). Rond haar twintigste publiceerde ze sciencefiction-verhalen, onder andere in de Ganymedes-reeks van Bruna.

Haar loopbaan was grillig: geneeskunde, informatica, planning, management. En altijd belandde er allerlei schrijfwerk op haar bureau. Tel daar een grenzeloze nieuwsgierigheid naar ongeveer alles bij op en je hebt alle ingrediënten voor een allround tekstschrijver. Haar specialiteit: complexe zaken begrijpelijk maken.

Caren gaf in eigen beheer twee boeken uit: BINK, over de redding van een zwaargewonde kater, en Adam bevalt ook (een beetje): een relatiegeschenk over een vader tegen wil en dank.

Het prentenboek De verjaardag van de luiaard is het eerste boek van Caren dat bij De Vier Windstreken verschijnt.

De illustrator:

Aron Dijkstra (Pijnacker) werd in 1992 geboren in Sneek. Vanaf het moment waarop hij leerde om een potlood vast te houden, deed hij niets liever dan tekenen. Hij heeft een voorkeur voor traditionele materialen zoals inkt, potlood en verf. Er komt geen computer aan te pas bij Arons werk.

Bij De Vier Windstreken verscheen van Aron: De verjaardag van de luiaard.

De verjaardag van de luiaard koopt u bij uw lokale boekhandel of bij:

Boekgegevens
Titel: De verjaardag van de luiaard
Auteur: Caren Peeters
Illustrator: Aron Dijkstra
Genre: kinderboeken, prentenboeken vanaf 4 jaar
Uitgave: gebonden, 32 bladzijden
Uitgever: De Vier Windstreken, juni 2019
ISBN: 978 90 51167 22 1


Met dank aan De Vier Windstreken voor het toezenden van een recensie-exemplaar.

zaterdag 22 juni 2019

Vandaag in de schijnwerpers: 'Diarium belli' geschreven door Patrizia Filia

oorlogsdagboek, diario di guerra, wartime diary


Diarium belli

Op donderdag 20 juni 2019 de Internationale Dag van de Vluchteling, verscheen bij De LuiaardVrouwe de gedichtencyclus Diarium belli (tekst in drie talen: Nederlands, Italiaans en Engels)

Diarium belli werd geschreven tussen september 2015 en mei 2017. In Syrië woedde de oorlog. Het begint met het hartverscheurende en onvergetelijke beeld van het levenloze lichaam van het Syrische kind op het strand van Bodrum. 

Diarium belli è stato scritto tra settembre 2015 e maggio 2017. In Siria impazzava la guerra. Inizia con la straziante e indimenticabile immagine del corpo privo di vita del bambino siriano sulla spiaggia di Bodrum. 

Diarium belli was written between September 2015 and May 2017. The war raged in Syria. It began with the heart breaking and unforgettable image of the lifeless body of a Syrian child on the beach of Bodrum. 

De auteur:

Patrizia Filia is theaterregisseur, schrijfster en vertaalster; zij woont en werkt in Nederland. 
L’autrice è regista teatrale, scrittrice e traduttrice; vive e lavora nei Paesi Bassi.
The author is theatre director, author and translator; she resides and works in the Netherlands. 

Ik zie de foto's van de kleine Alan Kurdi nog steeds voor me als ik dit fragment lees. Hij spoelde in 2015 aan op het strand in de buurt van Bodrum, Turkije.

Een fragment uit Diarium belli:

Je ligt op je buik 
Op de kustlijn
Handpalmen naar de lucht
Hoofdje richting zee 
(...)

Giaci a pancia in giù
Sulla battigia 
Palmi al cielo
Testolina rivolta al mare 
(...) 

Lying om jour belly
On the sea shore
Palms in the air 
Facing the sea 
(...)

Eerder las ik van Patrizia Filia

Diarium belli koopt u via uw lokale boekhandel of via:

De opbrengst van het boek gaat geheel naar UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Boekgegevens
Titel: Diarium belli
Auteur: Patrizia Filia
Genre: Meerdere talen, literatuur & romans, poëzie
Uitgave: paperback, 133 pagina's
Uitgever: De LuiaardVrouwe, mei 2019
ISBN: 978 90 82623 28 4

vrijdag 21 juni 2019

Vandaag in de schijnwerpers: 'Brieven aan Niemand' geschreven door Ellen SpeybrouckBrieven aan Niemand

Na vijf jaar in de gevangenis gezeten te hebben wegens het bezitten van kinderporno, denkt Dylan dat hij het ergste nu wel gehad heeft. Niets blijkt minder waar. Nadat iemand een aanslag op hem heeft gepleegd stelt zijn reclasseringsambtenaar Olivia hem voor om bij haar in te trekken. Vanaf dat moment verandert alles. Dylan krijgt last van onverklaarbare aanvallen, mensen raken vermist en een traumatische gebeurtenis uit Dylans verleden wordt langzaam maar zeker naar boven gebracht. 

Kwam Dylan effectief onschuldig in de gevangenis terecht? Op wie kan Dylan nog écht vertrouwen? Meer en meer geheimen worden ontrafeld. Naarmate de suspense stijgt, wordt de lezer steeds vaker op het verkeerde been gezet, wat uitloopt in een zinderende apotheose.


• Voor de liefhebbers van Dan Brown en Michael Byrnes
• Thriller vol mysterie, spanning en een vleugje magisch
realisme.
• Deze psychologische pageturner met origineel plot is ideale
vakantieliteratuur!

(bron info: Beefcake Publishing)

De auteur:

Ellen Speybrouck (1990) woont in Roeselare en is een enorme film-, serie- en boekenfanaat. Al van kinds af verzon ze verhaaltjes die ze later ook is beginnen op te schrijven. Brieven aan Niemand (2019) is haar tweede boek.

Brieven aan Niemand koopt u bij uw lokale boekhandel of bij:

Boekgegevens
Titel: Brieven aan Niemand
Auteur: Ellen Speybrouck
Genre: thriller, misdaad
Uitgave: paperback, 382 pagina's
Uitgever: Beefcake Publishing, 27 mei 2019
ISBN: 978 94 93111 08 0
NUR: 330

Met dank aan Beefcake Publishing voor het toezenden van een recensie-exemplaar.

Ik las: 'Memento' geschreven door Rogier de JongMemento
Bordeauxreeks nr. 55

Het spreekt bijna vanzelf om nare dingen achter je te laten en vol goede moed door te gaan met je leven. Maar je kunt het verleden nooit helemaal uitwissen. Memento, de debuutbundel van Rogier de Jong, gaat over de weerbarstigheid van het geheugen. Over herinneringen aan een verloren geliefde en de onmogelijkheid om die geliefde weer tot leven te wekken, zoals Orfeus in de onderwereld tot zijn schade moest ondervinden.

Het herscheppen van het verleden is een riskant proces maar de enige manier om de tijd een handje te helpen de wonden te helen. Goede poëzie is daarbij een krachtig en bitterzoete balsem.
(bron info: achterflap)


Memento

En dan was er dat doosje
waarop je een roze strik
had geplakt.

Een kistje met goudblonde
lokken. Niet de nepkrullen
van de haarwerker

die in al hun kunstigheid
de hoop op gunstigheid
van je lot maskeerden

maar het echte werk
dat je na de chemo
had opgeborgen

alsof je wilde zeggen:
gedenk me, herdenk me,
laat me niet vallen.

Mijn mening:

'Forgetting is natural, remembering is the effort one makes' (William Kentridge)

De auteur heeft deze bundel opgedragen aan zijn vrouw Willemien Blanken (1954-2003).

Willemiens lievelingsschilder was Joan Miró. Voor de afbeelding op de cover werd gekozen voor 'Rood en blauw abstract monogram' van deze kunstenaar. 
Dit monogram met zijn pieken en dalen, tussen de rode zon en de ster kun je ook vertalen in een afbeelding van het leven zelf.

Joan Miró was een Spaans kunstschilder, beeldhouwer, graficus en keramist, afkomstig uit Catalonië. Hij wordt gezien als een van de grootste surrealisten.

In de verantwoording achter in het boek lees je dat Willemien aan Rogier de Jong vroeg om hun eindigende leven samen vast te leggen. Ze heeft wellicht een verhaal in een andere vorm van hem verwacht.

Memento bevat een selectie van 49 gedichten die in vijftien jaar ontstonden: één gedicht voor elk jaar dat Willemien leefde. In deze gedichten worden heel persoonlijke herinneringen gedeeld met de lezer; soms zijn onderwerpen herkenbaar en zorgen ze voor een glimlach op je gezicht.
Herinneringen kunnen niet door een druk op een knop opgeroepen worden;  ze moeten gevoed worden door de wens verder te gaan met het leven.
Het is niet nodig om werkelijk alles te onthouden. Dat wat belangrijk is voor de achterblijver staat voorop; daar kan hij of zij mee verder in het  leven.

Deze gedichten vormen tezamen een verhaal over het leven van Willemien en Rogier, misschien niet op de manier zoals Willemien had verwacht maar heel bijzonder door de inkleuring door Rogier.

Geniet van de gedichten en ga mee op reis door een leven.
Ik heb Memento graag gelezen

De auteur:

Rogier de Jong over zichzelf en zijn werk:
"Hoe ik mijn werk zou willen typeren? Ik schrijf geen hermetisch gesloten gedichten maar poëzie waarin ik kan wonen. 

Gedichten die letterlijk tot de verbeelding spreken - dat is de poëzie die ik wil lezen en schrijven. Dat is de poëzie waarbij ik me thuisvoel. 

Ik werk gestaag aan een oeuvre en zo ben ik - met een knipoog naar Franz von Suppé - naast dichter ook bouwer. Mijn wieg stond in Groningen, in het jaar 1952. Poëzie was bij ons thuis geen eerste levensbehoefte, al scheen dat onze buurvrouw Margaretha Droogleever Fortuyn (de dichteres Vasalis) nauwelijks te deren. Ze kwam vaak een sigaretje roken en over alledaagse dingen praten. Dichters moeten ook leven."

Lees meer over de auteur en zijn werk op zijn website.

Memento koopt u bij uw lokale boekhandel of bij:

Boekgegevens
Titel: Memento
Bordeauxreeks nr. 55
Auteur: Rogier de Jong
Genre: gedichtenbundel, poëzie
Uitgave: hardcover, 68 pagina's
Uitgever: Uitgeverij Liverse, februari 2019
ISBN: 978 94 92519 43 6
NUR: 306


Met dank aan de auteur voor het toezenden van een recensie-exemplaar

donderdag 20 juni 2019

Ik las: IK-KEES, geschreven door Kees van den Hombergh

Leer- en werkboek: in 7 stappen op zoek naar jouw authentieke IK


IK-KEES
Weet wat je wilt en maak er iets van!

Vanuit dit inzicht leef ik mijn leven. Zelfreflectie maakte me bewust van mijn dromen en doelen. Op zoek naar mijn drijfveren en dromen ontwikkelde ik inzicht en gevoel voor het onbewuste van mensen en organisaties. Hierbij spelen emoties, drijfveren en fantasieën dé hoofdrol. Via ZEN-meditatie, bedrijfsopstellingen en energetisch coachen heb ik me gespecialiseerd in de ontwikkeling van mensen en organisaties.

In dit boek nodig ik lezers uit om te reflecteren op hun leven. Via het ‘persoonlijk verdienmodel’ kom je in contact met je potentieel. Je krijgt inzicht in hetgeen jij wilt en hoe er iets van te maken.

Het boek IK-KEES is zowel voor pubers als voor volwassenen een spiegel om te komen bij je authentieke IK! Het is mijn leven dat ik blootleg. Het verhaal is doorleefd en was al geschreven voordat het aan dit boek werd toevertrouwd.

Kees van den Hombergh
(bron info: achterflap) 

Mijn mening:

De ondertitel sprak me direct aan: 'Weet wat je wilt en maak er iets van!'
In dit leer- en werkboek wordt de lezer in zeven stappen uitgenodigd om op zoek te gaan naar zijn of haar authentieke IK.

Voor in het boek staat een inhoudsopgave van de hoofdstukken, gevolgd door een overzicht van de oefeningen.
In de inleiding vertelt Kees over zijn leven en het tot stand komen van dit boek. Door het hele boek staan op die bepaalde plaats heel toepasselijke quotes van onder andere Pema Chödrön, een boeddhistische non die oosterse kennis bespreekbaar probeert te maken in het westen.

"Pas wanneer we onze eigen duisternis goed kennen, kunnen we er zijn in de duisternis van anderen."

Er is aandacht voor levensfases en drijfveren in het leven en hoe belangrijk deze zijn.

"Als ik alles nog eens over kon doen, dan..."

Ga aan de slag met CSI! Nee, niet de Amerikaanse tv-serie maar Career Story Interview wat bestaat uit een set van vijf vragen en opdrachten.
Kees van den Hombergh vertelt in IK-KEES hoe de kracht van meditatie hem ondersteund heeft om steeds dichter bij zichzelf te komen.

Een boek dat enorme indruk op de auteur heeft gemaakt is 'De Alchemist' van Paulo Coelho.

"Elk mens is ertoe voorbestemd om een schat te vinden. Maar alleen hij die de stam van zijn hart volgt, zal daadwerkelijk schatten vinden." - Paulo Coelho.

De auteur sluit het boek af met de stelling dat door met de zeven stappen van dit boek aan de slag te gaan, je jouw verborgen schat, jouw potentieel vanzelf tegenkomt.

"Het vergt grote moed om je bewust te worden van jouw droom, het vraagt een kleine actie om deze te beleven. Jouw geluk vraagt om in actie te komen, leef je droom!"

Achter in het boek staan tenslotte nog een overzichtelijke boekenlijst en een lijst van geraadpleegde websites.
Ik heb IK-KEES graag gelezen.


De auteur over zichzelf:

Die 'IK' is Kees van den Hombergh, geboren in Tegelen (1963). Twintig jaar geleden startte ik MANKIND Mens & Organisatie. Op zoek naar mijn drijfveren en dromen ontwikkelde ik inzicht en gevoel voor het onderbewuste van mensen en organisaties. Hierbij spelen emoties, drijfveren en fantasieën dé hoofdrol.
Lees meer over Kees op zijn auteurspagina bij Uitgeverij aquaZZ.
Neem ook een kijkje op zijn mooie website.

IK-KEES koopt u bij uw lokale boekhandel of bij

Boekgegevens
Titel: IK-KEES
Auteur: Kees van den Hombergh
Genre: mens en maatschappij, oosterse religies
Uitgave: paperback, 182 pagina’s
Uitgever: Uitgeverij aquaZZ, november 2017
ISBN: 9789078459699
NUR: 740, 718


Met dank aan de auteur voor het toezenden van een recensie-exemplaar.

woensdag 19 juni 2019

Ik las: 'Het Verdronken Land' geschreven door Olga PonjeeHet Verdronken Land

Dit is geen oefening.

Laat je jas en tas liggen, verlaat deze ruimte via de kortste weg en volg de aanwijzingen van de politie buiten. Gebruik geen liften. Ga geen onverlichte ruimtes binnen. Ze kunnen onder water staan. Schuil niet bij bomen of hoge gebouwen.

Blijf kalm. Red jezelf. Wees voorbereid op het ergste.

Ik herhaal. Dit is geen oefening.

Nederland, de nabije toekomst. Een superstorm verwoest de dijken en zet een groot deel van het land onder water. Voedsel, medicijnen en huizen worden iedere dag schaarser, terwijl de vluchtelingenstroom vanuit het westen groeit. En dan wordt Emir Berk vermoord, de vooruitstrevende Turkse premier van Nederland, en is de paniek compleet.

Loekie Laroes, dochter van een beruchte journaliste, filmt per ongeluk de aanslag op Berk en wordt daarmee het volgende doelwit. In een van de vluchtelingenkampen ontdekt haar beste vriend, Jacinto Zondervan, een gruwelijk geheim. En Felix Rutgers van Rozenburg, zoon van een populistische politicus, wordt na een van zijn extravagante feesten ontvoerd door een radicale groepering.

Terwijl de toestand snel verslechtert, ontrafelen de drie tieners een complot dat de toekomst van heel Nederland in gevaar brengt. Zijn ze samen sterk genoeg om het tij te keren?
(bron info: achterflap)

Mijn mening:

Deze spannende Young Adult trok me aan omdat ik zelf nu aan de rand van ons kleine landje woon: Zeeuws-Vlaanderen. Het stijgen van de zeespiegel is een actuele dreiging die ons hier zeker bezighoudt!
Ook superstormen komen tegenwoordig vaker voor in de wereld en de beschreven angst en verdeeldheid na zo'n gigantische overstroming is goed voelbaar.

Knap dat het vluchtelingen-probleem hier een plek heeft gekregen, want ineens is het geen ver-weg-van-mijn-bed show meer! Het zou inderdaad ook hier kunnen gebeuren.

Het Verdronken Land wordt verteld vanuit een wisselend perspectief.
De personages zijn door de auteur goed uitgewerkt waardoor hun overpeinzingen en handelingen natuurlijk overkomen op de lezer.
Niet alleen de jongeren hebben eigen hoofdstukken, maar ook de moeder van Felix komt aan het woord in dit verhaal. Niet iedereen is hetzelfde, tenslotte.

"De zeemeermin had eindelijk haar weg naar huis gevonden."

Machtsmisbruik door personen tegen wie we opkijken is een niet te verwaarlozen onderdeel van het verhaal.

"In de weerspiegeling van de ramen leek het net of de druppels haar tranen waren. Ze probeerde wat ze de hele tijd had gedaan: dat andere meisje worden. De wazige reflectie van zichzelf, die drie stappen van haar vandaan stond. Die niets voelde omdat ze van glas was.
Maar hoe erg ze ook haar best deed, het werkte niet meer.
Zijn geur maakt haar kotsmisselijk.
Zijn vingers lieten een wond achter alsof hij haar had open geklauwd."

Het Verdronken Land is een verhaal dat voor ieder zijn interesses een of meer raakvakken heeft; het is spannend, een avontuur om van te genieten, het bevat een waarschuwing voor de mensheid, romantiek en humor zijn ook aanwezig en bovendien een stukje Me Too om akelig van te worden.

Ik het Het Verdronken Land graag gelezen.


De auteur: 

Olga Ponjee (1983) schrijft boeken, films en games. In haar vrije tijd maakt ze historische kostuums en metselt ze muurtjes van baksteen. Ze woont in een klein dorpje samen met haar vrouw, haar man, twee zoontjes, twee katten en drieduizend boeken.

Neem een kijkje op haar website en lees daar meer over haar.

Het Verdronken Land koopt u bij uw lokale boekhandel of bij:

Boekgegevens
Titel: Het Verdronken Land
Auteur: Olga Ponjee
Genre: Young Adult, 15+
Uitgave: hardcover, 250 pagina's
Uitgever: Uitgeverij LetterRijn, oktober 2018
ISBN: 978 94 91875 70 0
ISBN: 978 94 91875 71 7 (eBook)


Met dank aan Uitgeverij LetterRijn voor het toezenden van een recensie-exemplaar.

zaterdag 15 juni 2019

Een dochter zoekt de daders van de aanslag op haar vader. Een zoon is wanhopig nadat de kist van zijn overleden moeder verdwenen is. Wat hebben verdwenen virussen uit een geheim Russisch laboratorium en een ex-KGB-generaal ermee te maken?Afgelopen mei deed ik via de nieuwsbrief van Thrillerboek.nl mee aan een prijsvraag over Systema: de nieuwste thriller van Simon de Waal.
Vanmorgen viel mijn gewonnen exemplaar op de mat, waarvoor mijn hartelijke dank aan Wim Krings!
Systema

Na de val van het communisme vluchtten eind jaren tachtig veel wetenschappers van het geheime Russische laboratorium Vector, waar dodelijke virussen werden ontwikkeld, naar het Westen. Als dertig jaar later een van hen wordt vergiftigd in Edinburgh, gaat zijn dochter Sookie achter de daders aan. 
Tegelijkertijd ontdekt Alex in Amsterdam dat de kist van zijn moeder uit het gezamenlijke graf van zijn ouders is verdwenen. Heeft het Russische verleden van zijn vader er iets mee te maken? Iemand lijkt op jacht naar de gevluchte wetenschappers en de virussen die ze meesmokkelden. 
Maar waarom? Zowel Sookie als Alex begint een koortsachtige zoektocht, die gevaarlijker zal blijken dan ze dachten.


De auteur: 

Simon de Waal (1961) is auteur, scenarist, regisseur en rechercheur zware misdaad. Hij schreef de thrillers Cops Vs. Killer (nominatie Gouden Strop) en Pentito (winnaar Diamanten Kogel, nominatie Gouden Strop). 
In 2009, startte hij met Appie Baantjer de succesvolle De Waal & Baantjer-reeks. Daarnaast won hij een Gouden Kalf voor het scenario van Lek, een van de beste Nederlandse misdaadfilms aller tijden. 
In 2016 schreef hij Vector, het geschenk van de Spannende Boeken Weken, en Nemesis dat ook werd genomineerd voor de Diamanten Kogel en de Gouden Strop.

Systema koopt u bij uw lokale boekhandel of bij:

Boekgegevens
Titel: Systema
Auteur: Simon de Waal
Genre: thriller
Uitgave: paperback, 256 pagina's
Uitgever: Lebowski Publishers, juni 2019
ISBN: 978 90 48840 00 7
ISBN: 978 90 48840 01 4 (eBook)
NUR: 305