woensdag 20 juni 2018

Vandaag in de schijnwerpers: 'Historische Verhalen - Korte verhalen uit de Middeleeuwen', geschreven door Paul Christiaan SmisHistorische Verhalen – Korte verhalen uit de Middeleeuwen

Boekgegevens
Titel: Historische Verhalen – Korte verhalen uit de Middeleeuwen
Auteur: Paul Christiaan Smis
Genre: verhalenbundel
Uitgave: paperback, 320 pagina’s
Uitgever: Uitgeverij Historische Verhalen, juni 2018
ISBN: 9789082642643
NUR: 303

Paul Christiaan Smis brengt lang vergeten verhalen terug uit een wereld die wild in beweging was. Hij laat zien hoe rauw het leven kon zijn in de Middeleeuwen, doordrenkt van angst voor ziektes, dood en hogere machten. Niet zonder ironie trekt Smis aan de sluier van ‘goed en kwaad’ die ook toen al lag over het menselijk denken en handelen. 

In dit boek ontmoet je een meisje dat stenen sjouwt voor een katapult, een bisschop in een vissersbootje en een zilversmid die worstelt met de liefde. In negenentwintig korte verhalen word je meegenomen door heel Europa, naar Middeleeuwers die – gewild of ongewild – spelers werden in dramatische scènes. De personages groeien in enkele alinea’s uit tot mensen met herkenbare gevoelens. Je ziet ze hopen, bidden en proberen, je ziet ze slagen of falen.
(bron: achterflap) 

De inleiding van de bundel is geschreven door professor Peter Hoppenbrouwers, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

De auteur:
(foto: website auteur)

Paul Christiaan Smis (1950), woonachtig in Alphen aan den Rijn, werkt momenteel aan een novelle over Harald Sigurdsson, welk medio 2019 eveneens zal verschijnen bij Uitgeverij Historische Verhalen. Eerder verschenen enkele korte verhalen van deze schrijver in de verzamelbundels I en II van Historische Verhalen.

Daarnaast brengt Smis binnenkort een bundel met eigenzinnige gedichten uit, genaamd ‘Kameel naar het oosten’ (Uitgeverij De Wilg). 

Neem ook even een kijkje op zijn website.

Historische Verhalen – Korte verhalen uit de Middeleeuwen koopt u bij uw lokale boekhandel of bij


Met dank aan Uitgeverij Historische Verhalen voor het toezenden van een recensie-exemplaar.

Ik las: 'Migraine van Magritte', geschreven door Patrick DoomsMigraine van Magritte

Boekgegevens
Titel: Migraine van Magritte
Auteur: Patrick Dooms
Genre: roman
Uitgave: paperback, 158 pagina’s
Uitgever: Uitgeverij Het Punt, oktober 2017
ISBN: 978 94 60793 63 9
NUR: 300

In deze roman lopen twee verhaallijnen door elkaar. René Magritte speelt in beide een prominente rol, waarbij feiten en fictie worden vermengd. 

Het ene verhaal wordt verteld door Edward, een bijna tachtigjarige die in 1976 terugblikt op gebeurtenissen van meer dan honderd jaar geleden. Als jonge Vlaamse migrant in Charleroi, heeft hij René Magritte van dichtbij gekend. In zijn schriftje houdt hij zijn herinneringen bij aan de pesterijen waar hij vaak het slachtoffer van was. 

Het andere verhaal speelt zich af in het nu. Het is dat van Emma en Sven, twee beveiligingsmensen in het Magrittemuseum in Brussel. Als jongste van het team trekken ze meestal met elkaar op. Emma heeft een oogje op Sven, die echter tot over zijn oren in de schulden zit. 

Terwijl die twee jongeren, samen met enkele oude rotten op het vlak van bewaking én vervalsing, een kunstroof op stapel zetten om hun geldproblemen op te lossen, gaat het geplaag in het andere verhaal van kwaad tot erger. En trouwens, hoe zat dat nu precies met die zelfmoord van René Magrittes moeder? Daar heeft de vervalser in elk geval zo zijn eigen theorieën over. 

Beetje bij beetje wordt duidelijk hoe de twee verhaallijnen met elkaar verweven zijn.
(bron: achterflap)

Mijn mening:

Voor in het boek schrijft de auteur:
'De meeste personages in deze roman zijn ontsproten uit mijn verbeelding. Ook de René Magritte die erin wordt voorgesteld is slechts een verzinsel van een personage dat op zijn beurt verzonnen is.'

Bovenstaande in acht nemende heeft Patrick Dooms een realistisch verhaal neergezet over de Magritte die hij in gedachten had tijdens het schrijven van ‘Migraine van Magritte’.
Hij hanteert een prettige schrijfstijl waardoor ik heb kunnen genieten van het verhaal.

‘Hier en daar zullen die verhalen en anekdotes gekleurd zijn. In tegenstelling tot oude foto’s, die de neiging hebben om te verbleken, durven herinneringen te versomberen. En sommige hebben bijna zeventig jaar liggen verdonkeren.’

De keuze voor de titel en de betekenis daarvan worden op de laatste bladzijde van hoofdstuk 26 duidelijk. 

Bij de kennismaking van de lezer met Sven en de beschrijving van zijn Thaise bruid, kom ik een woord tegen dat ik hier niet had verwacht, namelijk: spleetogig.
Het maakt duidelijk dat Sven geen respect meer heeft voor zijn bruid, maar de keuze voor een andere omschrijving zou charmanter zijn geweest.

De wisselende verhaallijnen vormen geen beletsel om van het verhaal te kunnen genieten; de verhaallijn van Edward Verbist is cursief gedrukt, zodat er geen verwarring kan ontstaan.

De strijd tussen de Walen en Vlamingen wordt duidelijk beschreven door Edward Verbist. Deze strijd is tegenwoordig ook nog voelbaar. Brussel hoort bij geen van deze twee stukken België.
Er is sprake van een vorm van haat die vaak onder het mom van grapjes geuit wordt zodat niemand er echt op aangesproken kan worden.
Het veelvuldig gebruik van de Franse taal hoeft ook voor Nederlandse lezers geen belemmering te zijn; de betekenis wordt duidelijk tijdens het lezen.

Het is glashelder dat de auteur een kenner is van het werk van René Magritte en de tijd waarin hij leefde; veel van wat genoemd wordt is daadwerkelijk gebeurd in het leven van deze kunstenaar. Zijn werk 'Domaine Enchanté'  in de Magrittezaal van het casino Knokke heb ik zelf kunnen bewonderen. 
Het verleden en het heden komen op een onverwachte manier samen. Dat het op deze manier zou gebeuren had ik niet verwacht, dat is heel knap gedaan door Patrick Dooms. 
Wat lijkt op een spannend avontuur mondt uit in een afrekening waarbij het laatste woord nog niet gesproken is.

Het verhaal heeft een open einde en laat daardoor je fantasie op volle toeren draaien! Wat weten we nog niet? 

De mening van Emma, een van de hoofdpersonen:
‘Het was een mooi verhaal. Si non è vero è ben trovato’, wat zoveel betekent als zelfs als het niet waar is, is het een goed verhaal. Dat kan ik alleen maar onderschrijven.

In 2018 is het 120 jaar geleden dat René Magritte geboren werd en dat is een mooie gelegenheid voor het schrijven van deze roman waarin deze surrealistische grootmeester een belangrijk onderdeel is van het verhaal.


De auteur: 
(foto: Uitgeverij De Punt)

Patrick Dooms schreef zowel thrillers als comedy voor radio en televisie, maar verdiende vooral de kost als copywriter in de reclame. Vandaag werkt hij als regisseur en scriptdoctor van radiospots. In zijn vrije tijd werkt hij als vrijwilliger en gids voor het Magrittemuseum in Jette.

Migraine van Magritte koopt u bij uw lokale boekhandel of bij


Met dank aan Uitgeverij Het Punt voor het recensie-exemplaar.

dinsdag 19 juni 2018

Ik las: 'Door vele vensters, Deel 2', geschreven door Ingrid van der Weegen

Gedichten uit het leven gegrepen


Door vele vensters, deel 2

Boekgegevens
Titel: Door vele vensters, deel 2
Gedichten uit het leven gegrepen
Auteur: Ingrid van der Weegen
Genre: poëzie, gedichtenbundel
Uitgave: paperback met illustraties, 119 pagina’s in glanzend papier
Uitgever: Uitgeverij De Bron, december 2017
ISBN: 978 90 82431 84 1

Deze gedichtenbundel heb ik nu al een paar keer gelezen; steeds opnieuw raakte een gedicht me op ongekende wijze. Er is zelfs een gedicht dat ik aan mijn man heb voorgelezen; het is alsof het speciaal voor ons was geschreven!

Voor in het boek staat goed aangegeven wat de oorsprong is van de gebruikte foto’s en afbeeldingen die heel passend op de linkerpagina’s naast de gedichten staan; sommige foto’s zijn heel aangrijpend.

De titel is ook voor dit tweede deel ontzettend goed gekozen. ‘Door vele vensters’ geeft een kijkje door de ramen van de zielen van de personen of groepen mensen waar dat gedicht betrekking op heeft. Je hoeft het niet zelf meegemaakt te hebben om te kunnen voelen wat er beschreven wordt in de prachtige maar soms heel roerende gedichten. De onderwerpen zijn divers!

Je kijkt door een gedicht in iemands leven; dat kan het leven van iemand anders zijn of dat van jouzelf. Gevoelens komen tot leven wanneer we door deze vensters kijken. De gedichten bieden hoop en troost, er zijn uitingen van liefde, nostalgische momenten en verlangen naar wat niet meer is. Maar bovenal is er respect!

‘Kijk verder dan je ogen kunnen zien’ is een gedicht met weinig woorden maar met ontzettend veel inhoud.

De gedichten uit deze bundel blijven me steeds ontroeren!


De auteur:
(foto: Uitgeverij De Bron)

Ingrid van der Weegen (1964) is geboren in Bergen op Zoom. In 2010 nam ze een moedig besluit en zette ze de eerste zin van haar inmiddels goed ontvangen fictiethriller The Scent op papier. 
Ze schrijft ook gedichten. Op 11 juli 2014 verscheen haar eerste gedichtenbundel 'Levensmomenten' en sinds 11 juni 2015 staat in opdracht van Rijkswaterstaat haar gedicht 'Een stil verbond is gesloten' tentoongesteld en omlijst door een prachtig kunstwerk, in het Topshuis Oosterscheldekering Zeeland. 
Inmiddels hebben vele prominenten gasten hun lof uitgesproken na het lezen van haar gedicht aldaar. Ook opent Rijkswaterstaat een promotiefilm met haar gedicht over de Watersnoodramp in 1953.
(bron: Uitgeverij De Bron)

Eerder las ik van Ingrid Door vele vensters, deel 1.
Ander werk van Ingrid is The Scent (thriller) en haar dichtdebuut Levensmomenten

Door vele vensters, deel 2 koopt u bij uw lokale boekhandel of bij


Met dank aan Uitgeverij De Bron voor het toezenden van een recensie-exemplaar

Ik las 'De weg naar Voorgoed', geschreven door Harrie Geelen

Deel 1 van de Trilogie: Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?


De weg naar Voorgoed 

Boekgegevens
Titel: De weg naar Voorgoed
Deel 1 Trilogie: Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?
Auteur: Harrie Geelen
Genre: Fantasy
Uitgave: paperback, 520 pagina’s
Uitgever: Uitgeverij Van Oorschot, januari 2018
Omslagontwerp: Rob Westendorp
ISBN: 978 90 28280 07 6
ISBN: 978 90 28280 16 8 (e-book)

Ik las 'De weg naar Voorgoed' voor KINDERBOEKEN.
Mijn recensie was al eerder op de website van KINDERBOEKEN te lezen.

In deze trilogie kan alles wat Harrie Geelen in 1970 absoluut moest vergeten. Anders dan in de succesvolle tv-serie staan nu elk (on)voorstelbaar wezen en elk landschap tot zijn beschikking. Met saaie dingen als zwaartekracht heeft de bedenker nu niets meer te maken: reizen kon eerst alleen op bezems en vliegende tapijten tegen een verschuivende wolkenhemel, maar nu kan de schrijver alles wat hij wil laten zweven  - of zelfs laten denken en voelen. Het resultaat is de ultieme Hamelen, zoals Harrie Geelen vanaf het begin voor zich heeft gezien.

In De weg naar Voorgoed, het eerste deel van de trilogie, zijn de Hamelaars terechtgekomen in een wereld waar nog geen mens is geweest. Op zoek naar de terugweg naar Hamelen ontmoeten zij reuzen in elk formaat, vloekende kippen en venijnige pompoenen. Er is een monster met een trui van oneindige wol, een onzichtbare hofdame van Lekkere luchtjes, en een beëdigd stuk Zeep dat bij Rijksveiligheid werkt. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? is een reeks die over niets gaat; hooguit per ongeluk over alles.

Het eerste deel van de trilogie leest verbazingwekkend soepel; ik had verwacht verward te worden door de vele namen en benamingen in het verhaal, maar dat bleek verrassend anders. Het lijkt vanzelfsprekend waarom gekozen is voor een bepaalde naam. De personages kunnen mensen zijn zoals Aertnout, Bertram, Lidewijn en Hildebrandt, maar ook andere wezens zoals de tweeling Titaantje en Titaantje, de tovenaar Wichelrok, Faun Floris en dieren zoals Vlinder Van Kaan, en dingen of planten.
De landschappen die beschreven worden zijn prachtig! Nooit eerder gezien of van gehoord; wat een fantasie heeft deze auteur.

Op de eerste bladzijde van het verhaal las ik een toespraak van Prins Tor van Sombrië waarin hij de lezer vertelt over mensen; zelf kent hij geen mensen maar hij kent wel heksen, prinsen, faunen, waternixen, een trol en een enkele trul. Sprekende dieren zijn in dit verhaal geen uitzondering.

‘Maar iedere kabouter leert al dat mensen niet bestaan. Kinderpraat. Voor het naar bed gaan een verhaal en dan de nacht in met een bang gevoel…
Maar ik zeg u nu, wij hebben de mensen met eigen ogen gezien.’

Het begin van het verhaal waar dat nog op de serie en het sprookje lijkt zoals we dat kennen, laat de auteur moeiteloos overvloeien in gebeurtenissen die iedere realiteitszin tarten.
Dat is zeker geen minpunt; een verhaal moet tenslotte ergens beginnen.

De weg naar Voorgoed wordt afgesloten met een bijna romantisch hoofdstuk waardoor je nog meer uitkijkt naar het volgende deel van de trilogie. 
Het is een fantastisch avontuur waarin humor zeker aanwezig is, maar de heimwee die je weer terugbrengt naar het begin blijft voelbaar.
Ik kijk uit naar het tweede deel ‘Voorgoed weg.’

Harrie Geelen is een ware taalvirtuoos die in deze trilogie zijn fantasie vrij spel heeft gegeven.De auteur:
(foto: Roel Siebrand)

Harrie Geelen (Heerlen, 1939) is behalve schrijver en illustrator ook regisseur, tekenfilmer en componist/tekstdichter. Hij schreef onder andere de televisieprogramma's 'Oebele' en 'Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer'. De lijst van prijzen voor zijn omvangrijke werk is indrukwekkend: daaronder griffels, penselen en een Gouden Kalf.
(bron info: auteurspagina Van Oorschot)

De weg naar Voorgoed koopt u bij uw lokale boekhandel of bij

Met dank aan KINDERBOEKEN en Uitgeverij Van Oorschot voor het toezenden van een recensie-exemplaar.

Vandaag in de schijnwerpers: 'Vloedlijn', een verhalenbundel geschreven en uitgebracht door Leen RaatsVloedlijn

Boekgegevens
Titel: Vloedlijn
Auteur: Leen Raats
Genre: verhalenbundel
Uitgave: paperback, 148 pagina’s 
ISBN: 979 08 25836 02 1

Dit boek kwam tot stand via crowfunding.

De vloedlijn of het vloedmerk geeft de lijn aan tot waar het water bij de laatste vloed reikte. Wie langs de vloedlijn wandelt, doet de mooiste ontdekkingen: zeewier, schelpen, schatten uit verre landen, afval. Alles wat we aan de zee geven, komt naar ons terug. De zee geeft en neemt. Zonder oordelen.

In de elf verhalen van deze bundel zwerven we als strandjutters langs de vloedlijn. Naast ons lopen mensen die iets verloren in de golven. Een vriend, een moeder, hun thuis, zichzelf. 

Sommigen vinden hun kostbaarste bezit terug, anderen vinden een manier om verder te gaan, ook nadat de zee hun voetsporen uitwiste.
(bron: achterflap)

De auteur:
(foto: website auteur)

Leen Raats heeft Antwerpse en Noord-Brabantse roots. Ze woon in Belgisch-Limburg, waar ze opvalt door haar tongval en grote mond. Ze schrijft proza en poëzie sinds ze een pen kan vasthouden (dat moet ergens begin jaren negentig zijn geweest).

Haar werk werd bekroond in heel wat wedstrijden en gepubliceerd in verzamelbundels en literaire tijdschriften. Ze koos er bewust voor om deze verhalenbundel in eigen beheer te maken en uit ge geven. Momenteel werkt ze alweer aan haar volgende boek.

Eerder verschenen van Leen Raats:
Spoorzoeken, poëzie, eigen beheer
Barst, flitsverhalen, Uitgeverij Liverse
Troebel, poëzie voor windstille dagen, eigen beheer
Woudapen, een natuurdoeboek voor kinderen, eigen beheer.
(bron info: Leen Raats)

Vloedlijn koopt u via uw lokale boekhandel of via

Met dank aan Leen Raats voor het toezenden van een recensie-exemplaar.

maandag 18 juni 2018

Ik las: 'Arrowood', geschreven door Mick Finlay

De rijke Londenaren gaan met hun problemen naar Sherlock Holmes. De rest gaat naar Arrowood.


Arrowood

Boekgegevens
Titel: Arrowood
Auteur: Mick Finlay
Genre: detective
Uitgave: paperback, 384 pagina’s
Uitgever: HarperCollins Holland, 13 maart 2018
ISBN: 978 94 02700 92 3
ISBN: 978 94 02755 13 8 (eBook) 
NUR: 331

Het verhaal speelt zich af in Zuid-Londen, in het jaar 1895. Een moordenaar maakt de straten van Londen onveilig. De armen hebben honger en de misdadigers hebben het voor het zeggen.

In Arrowood lees je vanuit het perspectief van Barnett, de partner van Arrowood en op het eerste gezicht een stuk sympathieker dan zijn baas. 
William Arrowood is privédetective en met de hulp van Barnett probeert hij de zaken op te lossen; meestal stellen deze niet al te veel voor en leveren ook niet veel op. De mooiste zaken gaan naar Sherlock Holmes en Watson.

Wanneer Arrowood op een dag benaderd wordt door Caroline Cousture,  een mooie dame met het voorkomen van een rijke vrouw, met het verzoek om haar broer te vinden die vermist wordt, heeft hij niet zo’n zin in de zaak. Pas wanneer hij hoort dat deze broer voor Arrowoods aartsvijand Mr. Cream werkte, geeft hij toe want hij kan ook het geld goed gebruiken.
Al snel blijkt dat Caroline Cousture niet de hele waarheid heeft verteld en dat het hier gaat om meer dan een eenvoudige verdwijning.

De dag dat Ettie, de zus van Arrowood onverwacht bij hem komt logeren verandert het vieze kantoor in een wat fatsoenlijker omgeving om klanten in te ontvangen. Ook de woning en William zelf worden aangepakt door deze vrouw die van wanten weet.
Tijdens het onderzoek vallen onschuldige slachtoffers, een van hen is Martha, een vrouw die Arrowood aan zijn vrouw Isabel doet denken. Isabel heeft hem verlaten en niemand van haar familie wil hem vertellen waar ze is. Hij hoopt nog steeds dat ze bij hem terug wil komen.

Arrowood is een echte detective die een rustige start en een goede opbouw van de spanningsboog heeft. Sherlock Holmes en Watson komen regelmatig in het verhaal voor, maar de enige overeenkomst is dat ook zij speurneuzen zijn. De tegenstelling kan werkelijk niet groter zijn. 
Dat maakt meteen duidelijk waarom Arrowood zo’n hekel aan Holmes heeft; ze verschillen van elkaar als dag en nacht.

Mick Finlay heeft een prettige schrijfstijl en hij laat veel van de gebruiken zien uit de tijd waarin het verhaal zich afspeelt, zoals het gebruik van diverse verdovende middelen: laudanum, chlorodine, black drop en drinkbare ether.
Maar ook een ziekte als Sint-vitus dans die werkelijk bestond, komt ter sprake en ik las hier voor het eerst over Fenian. Dat is een overkoepelende term voor de Fenian Brotherhood en de Irish Republican Brotherhood die zich in de 19e en vroege 20e eeuw inzetten voor de oprichting van een onafhankelijke Ierse Republiek.

De onderwerpen in dit verhaal zijn divers en er is ook humor aanwezig; dat maakt het werkelijk een genot om deze detective te lezen waarin alles heel goed in elkaar zit. 
Het onverwachte en ontroerende einde laat zien dat Arrowood nog niet alles weet over het leven van Barnett.
Ik hoop snel een vervolg te kunnen lezen van de avonturen van de detective William Arrowood en zijn grote hulp Norman Barnett.De auteur:
(foto: Goodreads.com)

Mick Finley werd geboren in Schotland, maar groeide op in Canada. 
In Engeland werkte hij onder andere bij een circus als slagersjongen, voordat hij docent psychologie werd. 
Hij woont met zijn gezin in Brighton.
Neem een kijkje op zijn website.

Arrowood koopt u bij uw lokale boekhandel of bij

Met dank aan HarperCollins Holland voor het toezenden van een recensie-exemplaar

vrijdag 15 juni 2018

Vandaag vieren we de meer dan 1.850 'vind-ik-leuk's op mijn pagina op Facebook, Mieke's Blog: 'Graag Gelezen'.

WINACTIE


Om te vieren dat mijn Facebookpagina inmiddels het mooie aantal van 1.850 vind-ik-leuk’s heeft overschreden, heb ik vandaag weer een bijzondere winactie voor jullie. Ik verloot een spannende roman, een literaire roman, een psychologische roman en een heel bijzonder kleurboek.
Voor bijna iedereen wat wils.

* Niets zeggen – Ingrid Rensen (paperback, 268 pagina’s,  ASPEKT)
* Jojo  –  Steinunn Sigurðardóttir (paperback, 160 pagina’s, Uitgeverij De Geus)
* Carry on, heb lief – Glennon Doyle Melton (paperback, 304 pagina’s – Uitgeverij Kok)
* Het officiële Kronieken van de Onderwereld Kleurboek – Cassandra Clare (paperback, 96 pagina’s – Moon YA)

Waar gaan de boeken over?

Niets zeggen – literaire roman

Wanneer Eva naar Amsterdam vertrekt voor een reünie-weekend met haar oud studievrienden, kan ze niet voorzien dat haar leven drastisch gaat veranderen.
Ongewild komt ze terecht in een wereld van bedreigingen en chantages. Langzaam komt haar psychiatrisch verleden om de hoek kijken en verliest ze haar realiteitszin.
Lukt het haar om te ontsnappen uit de wereld waarin ze is terechtgekomen?

Lees meer over de auteur op mijn blog.


Jojo –  Een aangrijpende, psychologische roman

Martin is werkzaam als radioloog in Berlijn en heeft zich toegelegd op de strijd tegen kanker. Zo redt hij de Fransman Martin Martinetti, in wie hij behalve een patiënt ook een goede vriend en zielsverwant vindt. Maar beide mannen, verschillend als ze zijn, dragen een duister geheim uit hun verleden met zich mee dat een schaduw werpt over hun leven, hun zelfbeeld en hun relaties. Beiden zoeken hun eigen weg om te overleven. Martin Montag met gerichte ambitie en bijna obsessieve zelfdiscipline, zijn vriend door zich tegen sociale conventies te verzetten.


Een herinnering, opgewekt door een röntgenfoto, leidt Martin Montag op een dag terug naar de traumatische ervaring die al lang weggestopt leek. Maar dan is daar ineens dat terugkerende zinnetje: 'Ik liep vanuit school naar huis.

Carry on, heb lief – Geselecteerd door Oprah Winfrey voor Oprah’s Book Club

Het leven van Glennon Doyle Melton is zoals het zou moeten zijn. Ze is gelukkig getrouwd, heeft drie prachtige kinderen, en er staat een New York Times-bestseller op haar naam. Maar dan bekent haar echtgenoot haar ontrouw te zijn geweest.

Lees meer in mijn blog.

Het officiële Kronieken van de Onderwereld Kleurboek – een bijzonder kleurboek, door Cassandra Clare

Van de heilige hallen in het Instituut in New York tot de glinsterende, glazen gebouwen van Alicante en van de diepten van de Stad van Beenderen tot de bossen van het elfenvolk...
De 45 originele zwart-wit-tekeningen van Cassandra Jean Piedra worden begeleid door de mooiste quotes en verbeelden nooit eerder geïllustreerde scènes uit Kronieken van de Onderwereld.
Creëer nu eenvoudig fan art in jouw unieke stijl.
Een must have!

Lees meer over dit bijzondere kleurboek en mijn mening in mijn blog.

Maak je keuze uit een van deze vier titels en doe mee voor een exemplaar!

Je kunt meedoen voor een van deze boeken door te reageren onder dit bericht. Of door te reageren met vermelding van de titel van je keuze onder het bericht op de Facebookpagina van Mieke's blog: ‘Graag gelezen’.

Je kunt tot en met 25 juni 2018 reageren om kans te maken op een van deze vier boeken. Dinsdag 26 juni lees je de namen van de vier winnaars in mijn blog.

NB De winactie is alleen voor diegenen die mijn Facebookpagina Mieke's blog: ‘Graag gelezen’ daadwerkelijk een vind-ik-leuk hebben gegeven en alleen voor adressen in Nederland en België.

Heb je op 3 juli niet gereageerd wordt een nieuwe winnaar gekozen.
Delen is lief!

Ik wens jullie veel succes toe.
Mieke Schepens – Graag Gelezen

Met dank aan Uitgeverij ASPEKT, Uitgeverij De Geus, Uitgeverij Kok en Moon YA.

UITSLAG van mijn verjaardags-winactie. Drie titels, drie winnaars!

In mijn VERJAARDAGS-WINACTIE van 6 juni werd de verloting gestart van twee thrillers en een literaire roman.

* Bloedband – Wim Hendrikse (paperback, 384 pagina’s,  ASPEKT)
* Oorsprong  – Dan Brown (dwarsligger®, 989 pagina’s – dwarsligger®)
* Strikken – Domenico Starnone (paperback, 176 pagina’s – Atlas Contact)

Klik HIER en lees op mijn blog meer over deze winactie.


Er was grote belangstelling voor deze winactie, maar er moesten drie namen geloot worden.
Hieronder zie je de covers van de boeken met de naam van de winnaar van dat betreffende boek erbij vermeld.

TROMGEROFFEL...

Winnaar: Heleen van der Velde


Winnaar: Connie  Flipse


Winnaar: Ellie Schmitz

Heleen, Connie en Ellie, sturen jullie je gegevens voor 22 juni naar me toe, zodat de boeken zo snel mogelijk naar jullie toe gestuurd kunnen worden.
Heb ik op die datum niets van jullie gehoord, wordt een andere naam geloot voor dat betreffende boek.

Behoor jij deze keer niet tot de winnaars? Niet getreurd, want vandaag volgt een nieuwe winactie op mijn blog en Facebookpagina.
Houdt daarom mijn blog en mijn pagina Mieke's blog: 'Graag gelezen'
op Facebook in de gaten.

Iedereen hartelijk dank voor het meedoen.

Warme groet,
Mieke Schepens

woensdag 13 juni 2018

Vandaag in de schijnwerpers: 'Uitgebroed', geschreven door Pat Craenbroek.Uitgebroed

Boekgegevens
Titel: Uitgebroed
Auteur: Pat Craenbroek
Genre: literaire thriller
Uitgave: paperback, 330 pagina’s
Uitgever: Paris Books, juni 2018
ISBN: 978 94 92883 23 0

Lilith Van Winckel, verteerd door pijn en verdriet, besluit om zichzelf voor een aankomende trein te gooien. Er wordt om haar getreurd, maar niemand in haar omgeving is echt verbaasd. Nadien gaat het leven voor haar familie en vrienden verder. Al snel blijkt dat er meer aan de hand is en dat de vrouw de maanden voor haar dood een plan met verstrekkende gevolgen heeft uitgebroed. 

Hoewel verraad, moord en wraak de voornaamste ingrediënten zijn van deze pageturner, heeft het verhaal meerdere lagen. De verrassende wendingen en bij momenten pijnlijk mooie beschrijvingen maken van dit boek een aangrijpende thriller die nét even anders is dan we gewend zijn.

Pat Craenbroek laat haar levendige en soms licht morbide verbeeldingskracht de vrije loop in Uitgebroed. Verweven met haar feitelijke kennis heeft dit geleid tot een duister, op alle fronten overtuigend verhaal.
(bron: achterflap)

De auteur:
(foto: website auteur)

Pat Craenbroek (geboren in Brussel, 1966) is een vrouwelijke arts die in het begin van haar carrière als gerechtsarts aan de slag was. Nu werkt ze zowel in de klinische praktijk als in de zakenwereld. Als kind won ze opstelwedstrijden en werd ze geprezen voor haar taalgevoel. Toch koos ze voor een medische loopbaan. 
Het schrijven is echter altijd blijven kriebelen en de voorbije jaren schreef ze in haar vrije uurtjes kleine stukjes bij elkaar, gewoon omdat ze dit zo leuk vindt. Toen ze alles bij elkaar bracht is Uitgebroed ontstaan.

Neem ook een kijkje op haar website.

De winst van dit boek wordt gebruikt om het fonds van de vzw Maxx  aan te vullen. Deze vzw wordt opgericht om mensen met Smith Magenis te ondersteunen.
Het Smith Magenis syndroom komt voor bij ongeveer 1 op de 25.000 – 30.000 pasgeborenen. Lees hier verder.

Uitgebroed koopt u bij uw lokale boekhandel of bij


Met dank aan de auteur voor het toezenden van een recensie-exemplaar.

dinsdag 12 juni 2018

Ik las: 'De arrogantie van het doorgeefluik', geschreven door Willem Frederik ErnéDe arrogantie van het doorgeefluik

Boekgegevens
Titel: De arrogantie van het doorgeefluik
Auteur: Willem Frederik Erné
Genre: roman
Uitgave: paperback, 399 pagina's 
Uitgever: Uitgeverij DeWielen2, november 2017
ISBN: 978 90 82765 30 4

Liffert Klooker (Utrecht, 1952), de hoofdpersoon in De arrogantie van het doorgeefluik, groeit op in een katholiek, militair milieu. Al vroeg vertoont hij de neiging tot ontsporend gedrag. Dit escaleert na twee ingrijpende ervaringen. 

Bimmer Goorhuis, gevierd theaterartiest, trakteert in zijn show De Arrogantie van het Doorgeefluik zijn publiek op geestige maar indringende manier op maatschappelijk relevante thema's, zoals de macht van de tussenpersonen, de ontmensing van de samenleving, de verloedering van de taal, de onmondigheid van de buren en Europa. En passant lost hij de moord op JFK op.

Wanneer er problemen ontstaan tussen Liffert en Bimmer, wordt de eerste gedwongen ons zowel het verhaal van zijn veelbewogen jeugd als Goorhuis' show te vertellen. 
De twee parkoersen van De arrogantie van het doorgeefluik convergeren in 1968 in Parijs, tijdens de studentenonlusten en de vredesbesprekingen over Vietnam, waarna het boek uitmondt in een verrassende apotheose in het heden.
(bron: achterflap)

Mijn leeservaring:
De monologen van Liffert (Joop) zijn steeds prachtig om te lezen. Door de beheerste manier van schrijven zorgt Erné voor een rustige achtergrond bij alle onderwerpen, hoe heftig deze ook zijn.

“Maar hoe hoger Bimmer steeg, des te dover hij werd voor de woorden van zijn factotum en inmiddels lijkt het wel alsof niets van wat ik zeg zijn gehoorgang nog bereikt.”

De onderwerpen in deze roman zijn legio: de enige Nederlandse Paus ooit wordt aan de lezer voorgesteld, we worden mee terug in de tijd genomen met ‘Ik heb geen zin om op te staan’, maar ook het pesten en de gevolgen daarvan worden beschreven in De arrogantie van het doorgeefluik.

Bimmer noemt de Finnen als hij het heeft over zijn favoriete Europeanen:
“Omdat ze hun verstand gebruiken, gevoel voor humor hebben en hun mond kunnen houden. Dat ze hun verstand gebruiken, kun je niet alleen zien aan het feit dat ze het beste onderwijssysteem ter wereld hebben opgebouwd. Wat natuurlijk een zelfversterkend iets is, want wanneer je onderwijs top is, krijg je steeds meer verstandige mensen en met steeds meer verstandig mensen wordt je onderwijs steeds topper enzovoort.”
Ook de actualiteit wordt niet geschuwd door de auteur. Het belang van gebruik van woorden en goed taalonderwijs worden hier benadrukt. 
“En pas op, consumentenbond met een d. Anders krijg je last met de antibontbond.” 

Een andere eye-opener las ik in het hoofdstuk waarin Bimmer vertelt over Dwight ‘Ike’ Eisenhower. Deze Republikein, generaal en voorganger van JFK nam in zijn toespraak waarmee hij afscheid nam van het Amerikaanse volk geen blad voor de mond toen hij waarschuwde voor het militair-industrieel complex. Dat is een bundeling van de belangen van het politieke leiderschap, het militair leiderschap en de wapenindustrie!
Hoe actueel wil je het hebben?

In deze bijzondere roman worden ook ervaringen met pedofilie besproken; binnen de familie Klooker werden de kinderen met medeweten van de moeder misbruikt en dat heeft hen gevormd tot de mensen die ze werden bij het ouder worden.

De pers wordt door Erné gezien als de vierde macht, naast de wetgevende macht (eerste), de uitvoerende macht (tweede) en de rechterlijke macht (derde) waardoor onze democratie gevormd wordt. Ook de lobbyisten en ambtenaren mogen hier zeker niet uitgesloten worden naar mijn mening.
Overal en in alle gedaanten kom je doorgeefluiken tegen, en ja… ze zijn arrogant!

De arrogantie van het doorgeefluik is de moeite waard voor iedereen die een roman wil lezen die ergens over gaat. Over heel veel...


De auteur:
(foto: Uitgeverij DeWielen2)

Willem Frederik Erné (Utrecht, 1953) is schrijver en vertaler. Hij studeerde musicologie en werkte lang als musicus in het theater. 
Hij is getrouwd met Marguerite en woont in Duitsland.

Neem ook even een kijkje op de website van De arrogantie van het doorgeefluik.

Uitgeverij DeWielen2 (spreek uit: ‘de wielende wielen’) is opgericht om het werk van Willem Frederik Erné op de markt te brengen. 

De arrogantie van het doorgeefluik koopt u bij uw lokale boekhandel of bij
Bookspot

Met dank aan Uitgeverij DeWielen2 voor het toezenden van een recensie-exemplaar.

maandag 11 juni 2018

Ik las voor KINDERBOEKEN: ‘Paul Poiret – Dromen van de Oriënt’


Paul Poiret – Dromen van de Oriënt

Boekgegevens
Titel: Paul Poiret – Dromen van de Oriënt
Auteur en illustrator: Enzo Pérès-Labourdette
Genre: kinderkunstboek, 7+
Uitgave: hardcover, 32 pagina’s
Uitgever: Uitgeverij Leopold i.s.m. Gemeentemuseum Den Haag, 2017
ISBN: 987 90 25873 91 2
NUR: 217

Voor KINDERBOEKEN las ik Paul Poiret – Dromen van de Oriënt, geïllustreerd en geschreven door Enzo Pérès-Labourdette. Deze recensie lees je ook op de website van Nienke's Kinderboekenblog.

Paul Poiret – Dromen van de Oriënt is een titel in de serie kunstprentenboeken van Uitgeverij Leopold in samenwerking met het Gemeentemuseum Den Haag.

Prachtig kunstprentenboek over Paul Poiret, dat begint bij een baantje bij een paraplufabriek en eindigt in een invloedrijk vakmanschap in de modewereld. Een betoverende en kleurrijke wereld voor jong en oud!

Toen iedereen elkaar nog monsieur en madame noemde, had de jonge Paul Poiret een baantje bij een paraplufabriek. 

Maar hij droomde van een wereld vol kleur…

Poiret wil ontwerpen, maar hij houdt zich niet aan de regels van zijn tijd. Hij tekent geen korsetten of jurken met een hofsleep. Nee, hij wil iets spannenders. En daarom gaat hij op reis. Poiret neemt de kleuren van de Oriënt mee terug naar het grauwe Parijs van het begin van de vorige eeuw. Met zijn wervelende, fantasievolle ontwerpen maakt hij de weg vrij voor de Art Déco. En binnen korte tijd wordt hij de koning van de mode.

Mijn mening:
Er gebeurt enorm veel in iedere tekening, maar ondanks dat is het niet te druk. Je voelt de passie van deze illustrator voor hetgeen hij over wil brengen door middel van zijn tekeningen. 
In de tijd waarin het verhaal zich afspeelt, zo rond 1900, bruist Parijs van de veranderingen die hun weerslag hebben in de hele wereld en dat kun je terugvinden in de tekeningen. 
De bouw van de Eiffeltoren welke in 1889 geopend werd en de verschillende soorten luchtschepen in de lucht is duidelijk voor de wat ouderen, en al deze gebeurtenissen kunnen door een ouder of oudere lezer uitgelegd worden aan de nog jeugdige kijkers (lezers). Dat geeft zeker een meerwaarde aan het boek.

Enzo Pérès-Labourdette laat een stukje uit het leven zien van Paul Poiret, waarin deze door durf en doorzettingsvermogen het van paraplubezorger tot wereldberoemd ontwerper schopt. Hij is niet alleen mode-ontwerper maar introduceert bovendien een andere levensstijl; het ontstaan van de Art Déco ligt op de loer.

Paul Poiret – Dromen van de Oriënt is een prachtig kunstprentenboek dat gelezen kan worden zonder woorden. Wat moet het heerlijk zijn om op deze manier te kunnen communiceren door een illustrator/auteur; laat kleurige tekeningen een eigen verhaal vertellen, zodat woorden bijna niet nodig zijn. 
Kinderen kunnen uit dit verhaal bovendien opsteken dat een gebeurtenis niet een op zichzelf staand ding is, maar dat het vaak een samenspel van omstandigheden is. 
Blijf vooral goed om je heen kijken in de wereld. 

In een tijd waarin allerlei dingen veranderden nam Paul Poiret zijn kans waar en werd wereldberoemd!

Enzo Pérès-Labourdette is een ware kunstenaar.


De auteur:
(foto: website auteur)

Enzo Pérès-Labourdette werd in 1991 geboren in Le-Puy-en-Velay, in Frankrijk. Als zevenjarige jongen verhuisde hij naar Nederland. Hij werkte hard om Nederlands te leren en wilde na zijn schoolopleiding medicijnen gaan studeren. Maar hij tekende zijn hele leven al met veel plezier en dat lokte sterker. Hij volgde de kunstacademie in Groningen en won na zijn afstuderen een stimuleringsprijs van de Fiep Westendorp Foundation. Met die werkbeurs maakte hij een reis naar Spitsbergen waar hij meeliep met een wetenschappelijk team onderzoekers. Een ervaring die hij nu verwerkt in zijn prentenboek Wat ik de bomen wil vertellen, over een klein boompje dat het hoge noorden ontdekt en vol verwondering kennismaakt het kwetsbare leven daar.

In 2017 illustreerde hij zijn eerste kinderboek Anne, het paard en de rivier, geschreven door Wouter Klootwijk, en publiceerde hij het kunstprentenboek Paul Poiret – Dromen van de Oriënt. De illustraties daarvan waren tot 4 maart 2018 te bewonderen in het Gemeentemuseum Den Haag, waar ze onderdeel uitmaakten van de tentoonstelling ‘Art Deco – Paris’. 

Enzo Pérès-Labourdette tekent ook voor de New York Times, hij ontwerpt sjaals en als hij even niet werkt, kookt hij heel graag… Frans natuurlijk
(bron info: auteurspagina Leopold)

Lees meer over het werk van Enzo op zijn website.

Paul Poiret – Dromen van de Oriënt koopt u bij uw lokale boekhandel of bij
Klik op de link en je bent bij het boek.Met dank aan Uitgeverij Leopold en het Gemeentemuseum Den Haag voor het toezenden van een recensie-exemplaar