donderdag 7 november 2019

Ik las: 'Help, de psycholoog verzuipt!', geschreven door Frits BoschHelp, de psycholoog verzuipt!

Beschrijving:

'Help, de psycholoog verzuipt!' biedt een intrigerende blik in de praktijk van eerstelijnspsycholoog Frits Bosch, een pionier in zijn vak. Een bonte verzameling aan praktijkverhalen uit zijn 36-jarige loopbaan passeert de revue. Bij Bosch vormde het persoonlijke contact met de cliënt altijd de basis voor zijn hulp. Hij zocht bij iedere cliënt een passend hulpaanbod en maakte gebruik van minimale interventies die vaak verrassend succesvol uitpakten. 

Ondanks de hoge waardering van cliënten en huisartsen kregen Bosch en collega's veel tegenwerking van machtige partijen in en rond de GGZ, die voorstander zijn van grootschalige gestandaardiseerde hulp. Help, de psycholoog verzuipt! is daarom meer dan een persoonlijk verslag van een psycholoog die vecht voor zijn beroepseer. Het is een fascinerende analyse van de GGZ in Nederland.

Mijn mening: 

Frits Bosch schrijft de behandeling van zijn patiënten door middel van casussen. Het boek leest door de natuurlijke manier van zich uitdrukken lekker soepel. Hij gebruikt geen moeilijke woorden, waar ze niet nodig zijn.
Bosch houdt het dicht bij huis, om maar te zeggen. Zijn persoonlijke gevoelens, privé-herinneringen en waarnemingen zijn door het hele boek heen geweven.
Duidelijk is dat Bosch teleurgesteld werd door de overheid en de werking van de GGZ. 
In tegenstelling tot zijn eigen opvatting samen met die van de meeste vrij gevestigde psychologen, dat het persoonlijk contact met de patiënt voorkeur verdient, staat de uitvoering van de GGZ wat een meer commerciële aanpak heeft. Daar staat niet de patiënt op de voorgrond, maar de regeltjes en niet te vergeten: het geld!

Een gedeelte van een citaat van psychiater Remke van Staveren in dit boek deed me huiveren:

"Ik had laatst een woedende huisarts aan de lijn. Wat bleek? Hij had maanden geleden zijn patiënte naar onze GGZ-instelling gestuurd vanwege een ernstige depressie. Patiënte kwam op de wachtlijst van het zorgprogramma 'stemming en angst'. Dat duurde zó lang dat ze, inmiddels de wanhoop nabij, zich 'suïcidaal uitte'."

Door 'Help, de psycholoog verzuipt' geeft Frits Bosch een duidelijk zicht op de strijd die hij samen met andere psychologen heeft moeten voeren tegen ziektekostenverzekeraars. 
Het mag toch niet zo zijn dat mensgerichte behandeling door markt(werking)gerichte behandeling vervangen wordt?
Dit scherp boek met heel veel menselijkheid in zich is een aanrader voor iedereen die interesse heeft in de gezondheidszorg in Nederland.

Uit het hoofdstuk 'Kan ik helpen?' waarbij je echt in een deuk ligt van het lachen, lees je ook meer over de werkwijze van Frits Bosch:

"Mijn benadering was erop gericht om eerst een goede relatie op te bouwen met de cliënt, waarbij ook ruimte was voor hun persoonlijke verhaal, en niet te vergeten voor humor. Ik probeerde iedere cliënt hulp op maat te geven, en daarbij maakte ik gebruik van verschillende behandelvormen." 

en

"De vraag is of zorgverzekeraars wel in staat zijn om een goede selectie te maken tussen zorgaanbieders. In de GGZ zie ik dat de afgelopen acht jaar steeds vaker gekozen wordt voor 'oplossingen' waarbij de burger meer geld moet betalen voor minder kwaliteit."

In het nawoord lees je behalve hoe de titel tot stand is gekomen ook waar de keuze voor de afbeelding van de cover vandaan kwam, gevolgd door een dankwoord.
Achter in het boek staat een lijst met geraadpleegde literatuur en de gebruikte (voet)noten op nummer.

In 2011 heeft Frits Bosch ook meegewerkt aan een protestclip tegen bezuinigingen van Minister Schippers in de eerstelijns - GGZ.
Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen
Tekst en script: Frits Bosch
Zang: Annelies Vree

Annelies Vree en Frits Bosch spelen in de Psychologenband 'Psychokillers'.

Ik heb 'Help, de psycholoog verzuipt' graag gelezen.


De auteur:

Gz-psycholoog Frits Bosch is in 2017 gestopt met zijn eerstelijnspraktijk en is nu actief als beleidsadviseur, supervisor, schrijver en bassist.
Hij heeft opleidingservaring als praktijkopleider en werkbegeleider.
Daarnaast heeft hij zitting gehad in besturen, commissies en werkgroepen van landelijke en regionale verenigingen van psychologen.
Frits Bosch zet zich vanaf 1980 in voor erkenning van de  eerstelijnspsycholoog. In 1990 ontving hij de NIP-onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de beroepsuitoefening van de psychologie.
In 2006 was hij redactielid van 'Handboek psychologie in de eerste lijn'.

Help, de psycholoog verzuipt! koopt u bij uw lokale boekhandel of bij

Boekgegevens
Titel: Help, de psycholoog verzuipt!
Auteur: Frits Bosch
Genre: geestelijke gezondheidszorg
Uitgave: paperback, 278 pagina's
Uitgever: Stichting Beroepseer, februari 2019
ISBN: 978 94 92458 94 0
NUR: 895 


Met dank aan de auteur voor het toezenden van een recensie-exemplaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat gerust een reactie achter. Dat waardeer ik. Ik zal zo snel mogelijk op de vraag of opmerking reageren. Bij voorbaat mijn dank.