donderdag 11 juli 2019

Ik las: 'Marten de eigenwijze merel' geschreven door Siepy Zijlstra - de Roos


Marten de merel vertelt over de avonturen die hij beleeftMarten de eigenwijze merel

'Marten de eigenwijze merel' is onderdeel van een serie drietalige boeken.
Alle verhalen zijn in parallelvorm geschreven met achter in het boek een cd met het verhaal verteld door Dirk Dijkstra die bovendien de Engelse vertaling heeft verzorgd.
Kijk op www.educatievejeugdboeken.nl/boeken voor de complete serie.

Over de serie:

Educatieve jeugdboeken serie in Nederlands, Engels en Fries!
Kinderen en grote mensen kunnen samen genieten van vertellen, voorlezen en zelfstandig lezen en steeds opnieuw lezen van vertrouwde verhalen.
Meertalige kinderen kunnen dubbel genieten door de vertrouwde verhalen ook in één of twee andere talen te lezen. In het begin kan het handig zijn om tijdens het lezen in het Fries of het Engels het verhaal te beluisteren.  Ook handig: de bijgeleverde cd.

Door het gebruik van andere talen wordt meteen duidelijk, dat de wereld groter is, dat een vertrouwd dier door andere mensen anders genoemd wordt: een merel is ook nog een klyster en een blackbird; een egel heet in het Fries een stikelbaarch en in het Engels een hedgehog; de woorden zwaluw, swel en swallow liggen dicht bij elkaar. Ook andere vogels en dieren hebben verschillende namen in andere talen: het is een aardige oriëntatie om de namen van dieren, maar ook van bomen en planten te bedenken en op te zoeken, die 'f heel anders klinken in andere  talen óf juist bijna hetzelfde klinken. 
Denk maar aan hond-hún-dog, poes-kat-cat, kip-hin-chicken, spreeuw-protter-sparrow en koeien-kij-cows.

In andere talen zijn weer andere namen in gebruik. Dit kan in de klas duidelijk gemaakt worden door op een poster met natuurplaatjes de benamingen erbij te schrijven van alle talen die de leerlingen interessant vinden: de eigen taal, die van hun familie of van de buren of goede bekenden van dichtbij of van elders. De leerlingen kunnen ook tijdens vakanties in het buitenland benamingen verzamelen van wat zij in de natuur tegenkomen en er op school verder mee aan de slag gaan.

Het lezen, voorlezen en vertellen van dierenverhalen (en sprookjes!) uit andere talen, het voordragen van dierengedichen en samen zingen van liederen kan de verbeelding van de kinderen vergroten.
Fantasiedieren en non-sense gedichten doen ook mee!

De egel, de merel en de zwaluw in deze boekjes geven het goede voorbeeld en nodigen jullie uit tot fantasievolle verhalen.

Plezier gewenst - in protte wille! - Enjoy!
(Bron: naar Alex Riemersma, lector Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding)

Achterflap:

Marten de merel vertelt over de avonturen die hij beleeft.
Maar het wordt helemaal spannend als hij mensen ontmoet.
Hoe hij allemaal domme dingen deed tien hij nog erg klein was.

Mijn mening:

De auteur zag hoe een aantal gebeurtenissen zich in haar eigen tuin afspeelden en besloot te schrijven over 'Marten de eigenwijze merel'.

Voor iedereen die niet weet hoe een merel er uitziet, staat voorin een mooie foto van deze prachtvogel.

Marten vertelt de lezers in het eerste hoofdstuk dat naar zijn mening alle broodkruimeltjes die door de mensen in het huis waar hij vlakbij woont gestrooid zijn, voor hem gestrooid zijn en voor niemand anders.
Het is zijn tuin.

Hij neemt de lezers zelfs mee terug naar de tijd voordat hij er was. 
Marten begint met uitleggen hoe zijn ouders een nest bouwden en zijn moeder kleine eieren legde. Ze waren blauwgroen met allemaal stipjes en strepen.
Vader merel bewaakte van bovenaf de tuin want dat was zijn territorium.

Maar een vervelende ekster pakte de eieren en vloog er mee weg.
Er zat voor zijn ouders niet anders op dan een nieuw nest te bouwen, ditmaal naast de achterdeur van het huis in de klimop.
De vervelende ekster kwam weer terug om nog meer te dieven, maar vond hun nest niet meer. Ze waren net op tijd weg!

Moeder merel legde opnieuw eieren. Er waren vijf eieren en door het warm houden van de eieren door moeder konden alle vijf de vogels er uit kruipen na veertien dagen. Een van hen was Marten!
Hij groeide goed, maar was zo onvoorzichtig om op de rand van het nest te gaan zitten. Hij viel naar beneden en dacht dat hij vloog, maar dat was nog niet mogelijk; zijn vleugels waren nog niet sterk genoeg.
Hij werd gered door mensen.

Onder een hoofdstuk staat in cursief een waarschuwing te lezen; hoe om te gaan met jonge merels.
Achterin het boek een woordenlijst: Nederlands - Engels.

Ik vertel hier niet hoe het verder ging met Marten, dat kun je beter zelf lezen in Marten de eigenwijze merel. En luister naar het verhaal op een cd die tenslotte niet voor niets achter in elk boek zit uit deze serie zit...

Ik heb Marten de eigenwijze merel graag gelezen.


Volgende week volgt hier een recensie uit dezelfde serie: 'Negen egels in een zandbak'. Iets om naar uit te kijken!

De auteur:

Siepy Zijlstra - de Roos werd in 1938 in Bolsward geboren.
Ze is opgegroeid in een onderwijzersfamilie.
In 1940 verhuisden haar vader en moeder naar Leeuwarden, waar ze de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) meemaakten.
Vanaf 1949 tot 1956 woonde ze in Dokkum en ging daar van 1955 tot 1956 naar de Kweekschool. In deze stad leerde ze haar man kennen.
In 1956 kreeg haar vader een benoeming aan de Juliana Kweekschool in Drachten.
Aan deze Kweekschool vervolgde ze haar opleiding tot onderwijzeres. 
Nog voor het behalen van haar diploma in 1959 werd ze gevraagd te solliciteren aan de Christelijke School in Rottevalle.
Als juf de Roos gaf ze daar les aan 34 leerlingen in twee klassen (klas 1 en 2, groep 3 en 4 bij elkaar). 

Zoals in die tijd gebruikelijk kreeg ze in 1961 haar ontslag vanwege haar huwelijk.
Ze heeft drie kinderen en zes kleinkinderen.

Marten de eigenwijze merel koopt u bij uw lokale boekhandel of bij:

Boekgegevens
Titel: Marten de eigenwijze merel
Educatieve jeugdboeken serie
Auteur: Siepy Zijlstra - de Roos
Genre: non-fictie, vrije tijd, algemeen
Uitgave: hardcover, 40 pagina's
Druk: Scholma Print&Media, 2017
Illustrator: Egbert Ipema
ISBN: 9789082672404
NUR: 400

Hartelijk dank voor het toezenden van een recensie-exemplaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat gerust een reactie achter. Dat waardeer ik. Ik zal zo snel mogelijk op de vraag of opmerking reageren. Bij voorbaat mijn dank.