maandag 17 juli 2023

Ik las: 'Politiek Onvermogen - Het geval Nederland' geschreven door Bart Nooteboom

Het geval Nederland


Politiek onvermogen  


Waar gaat het boek over?

De politiek is onmachtig de huidige crises op te lossen. Waar komt het politieke onvermogen vandaan, en wat kan er tegen gedaan worden? 

Ik geef drie bronnen: een te ver gaande complexiteit van regels, deels door excessieve controle op misbruik, uit argwaan tegen de burger. Ten tweede een drang tot maatwerk, die dan weer ervaren wordt als onrechtvaardig en ondoorzichtig, en dat leidt weer tot eisen van compensatie. Ten derde de perverse cultuur van een egoïstische drang tot consumptie, ontspanning, manifestatie en risicomijding, bij burgers en politiek. Grote maatregelen stuiten op verzet van de ene of de andere belangengroep, en verwateren.

De complexiteit van regels kan theoretisch verminderd worden door minder regels en versimpeling ervan, ook al leidt dat tot meer misbruik. De cultuur heeft diepe wortels, en is niet gemakkelijk te veranderen. Dat vergt betere opvoeding, en onderwijs dat meer gericht is op wederkerigheid met anderen, en meer oog heeft voor bijdragen aan de gezamenlijkheid. Er is geen zicht op dat het gaat gebeuren. 

Als er weinig gedaan kan worden tegen het onvermogen, dan glijden we naar een autoritair stelsel, hopelijk enigszins liberaal. Dat is niet noodzakelijk onderdrukkend of totalitair.
(bron info: achterflap)

Mijn leeservaring:

Politiek Onvermogen beschrijft de politieke onmacht van de huidige Nederlandse politiek.
Nooteboom stelt dat de politiek niet meer in staat is om de grote problemen van de samenleving op te lossen, zoals klimaatverandering, armoede en ongelijkheid. In dit boek probeert Nooteboom het onderwerp uit te diepen. 
Dit onvermogen komt volgens hem door een aantal factoren, waaronder de complexiteit van de samenleving, waaronder een egoïstisch consumentisme die leidt tot eisen die niet vervuld kunnen worden. Maar ook de miscommunicatie van politici is een factor. 

“Mensen hebben toegang nodig tot economische, cognitieve, sociale en symbolische bronnen via netwerken, en onderling contact is ook nodig om hun identiteit te ontwikkelen…
...Die netwerken worden steeds ingewikkelder, en overlappen. De meeste mensen zitten tegelijk in verschillende netwerken, van familie, bedrijven, vrienden, sport en cultuur. Die netwerken leiden tot ongelijkheid van positie, in het netwerk, en uitsluiting van het netwerk.”

Nooteboom stelt dat de politiek een grondige hervorming nodig heeft om weer in staat te zijn om de grote problemen van de samenleving op te lossen. Hij pleit voor een sterkere overheid, een betere samenwerking tussen overheid en burgers, en meer aandacht voor duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid.

Nooteboom beschrijft in het hoofdstuk ‘Persoonlijkheid’ onder andere welke persoonlijkheden in de politiek gaan. Het is belangrijk niet te vervallen in stereotypen omdat mensen combinaties van karaktertrekken hebben.  
Hij geeft in een tabel weer hoe naar zijn mening de persoonlijkheidskenmerken precies omschreven moeten worden. 

‘Politiek Onvermogen - Het geval Nederland’ zal door vele lezers ervaren worden als een eyeopener, het stemt zeker tot nadenken.


De auteur:

Bart Nooteboom studeerde wiskunde en econometrie. Hij ontving drie internationale prijzen voor zijn werk in innovatie en vertrouwen. Hij was lid van de WRR en van een overheidscommissie over technologiebeleid. Later verschoof zijn belangstelling naar filosofie, sociologie, psychologie, geschiedenis, en antropologie, vooral het brede thema van mens en samenleving. 
Hij schreef vooral in het Engels, maar recent ook een serie essays in het Nederlands, en sinds kort ook fictie, in drie novelles, alle bij Aspekt. In totaal schreef hij 32 boeken en 350 artikelen.

Eerder las ik van Bart Nooteboom: Wegen van wijsheid.

Politiek Onvermogen - Het geval Nederland koopt u bij (de webwinkel van uw) lokale boekhandel of bij:

Boekgegevens:

Titel: Politiek Onvermogen - Het geval Nederland
Auteur: Bart Nooteboom
Genre: non-fictie
Uitgave: paperback, 64 pagina’s
Uitgever: Uitgeverij Aspekt, november 2022
ISBN: 9789464628913
ISBN: 9789464629842 (eBook)
NUR: 400
Thema: politiek activisme


Met dank aan Uitgeverij Aspekt voor het toezenden van een recensie-exemplaar.
(bron info: Uitgeverij Aspekt)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat gerust een reactie achter. Dat waardeer ik. Ik zal zo snel mogelijk op de vraag of opmerking reageren. Bij voorbaat mijn dank.