maandag 1 mei 2017

Vandaag in de schijnwerpers: 'Twee vrienden en hun vrouwen', geschreven door Martien J.G. de Jong

Schrijven, wrijven en vrijen in de pruikentijd

Twee vrienden en hun vrouwen

Boekgegevens:
Titel: Twee vrienden en hun vrouwen
Auteur: Martien J.G. de Jong
Genre: literaire fictie algemeen
Uitgave: paperback met illustraties, 216 pagina's
Uitgever: Uitgeverij Aspekt, april 2017
ISBN: 978 94 63381 65 9
NUR: 300

Mijn hart begon te kloppen en ik gevoelde dat het bloed mij geduurig met meerder drift door de aderen bruischte. Ik wilde haar omhelzen, en reeds beefden mijne lippen op de haare – Eene zachte drukking deed Julia op het gras nederzijgen – ik volgde haar kussende…

ô welke omhelzing toen! Wat spartlend ledenwringen, hoe duizendwerf herhaald, vervangen en verteêrd! Wat gloeiying van 't vermaak en teedre tokkelingen of machtloos doorgestaan, of trillende afgeweerd! Wat schokken… 

Nee, het tweede citaat sluit niet aan op het eerste. Het eerste komt uit de roman Julia van Rhijnvis Feith en het tweede uit het gedicht Verrukking van Willem Bilderdijk. Ze schreven in het laatste kwart van de achttiende eeuw, waren goede vrienden en droegen allebei een pruik. Maar die pruik kon scheef staan als het over de liefde en vooral als het over de politiek ging. Het fragment van Feith vervolgt in werkelijkheid met een scène waarin de geliefden wenend afscheid nemen terwille van deugd, kuisheid en christelijk uitzicht op de eeuwigheid. Bilderdijk laboreerde daar ook wel aan, maar hij wist moraal en geloof te verbinden met het bed.

Wat de politiek betreft, kon de scheef gevallen pruik soms een echte bokkepruik worden. En dat niet alleen bij Bilderdijk en Feith. Zelden is er meer geschreven en gewreven, en hebben er meer wisselingen van staatsvorm plaats gehad dan juist toen. Dit nieuwe boek van Martien J.G. de Jong gaat daar ook over. Hij plaatst de lotgevallen van Feith en Bilderdijk in de brede historische context van de legendarische pruikentijd. Het resultaat is een amusant en interessant lees- en kijkboek, met veel eigentijdse prenten en ook met de toelichtende noten voor lezers die er méér van willen weten.

(bron info: Uitgeverij Aspekt)

De auteur: 
(foto: Uitgeverij Aspekt)

Martien J. G. de Jong was van 1961 tot 1994 hoogleraar aan de Franstalige universiteit van de Belgische stad Namen. Hij richtte er de afdeling Nederlands op, waarvan hij de eerste directeur werd, en doceerde er Nederlandse en Vergelijkende Letterkunde en Algemene Literatuurwetenschap. In de jaren zestig en zeventig was hij poëziecriticus van Elsevier en medewerker aan de belangrijkste literaire tijdschriften in Nederland en Vlaanderen. Lees verder over hem op de website van Uitgeverij Aspekt.

Twee vrienden en hun vrouwen koopt u bij uw lokale boekhandel of:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat gerust een reactie achter. Dat waardeer ik. Ik zal zo snel mogelijk op de vraag of opmerking reageren. Bij voorbaat mijn dank.