zaterdag 23 juni 2018

Ik las: 'Boeren in Brabant', geschreven door Corry de Moor

Een familieverhaal


Boeren in Brabant


Boekgegevens
Titel: Boeren in Brabant
Auteur: Corry de Moor
Genre: waargebeurde verhalen
Uitgave: paperback, 164 pagina’s met illustraties
Uitgever: Uitgeverij Gopher, december 2017
ISBN: 978 90 59742 81 9
Illustrator: Jacqueline Wassenberg

In deze bundel vol familieverhalen gaat Corry de Moor terug naar haar kindertijd, een rijke en gelukkige tijd op een afgelegen boerderij in West-Brabant. 
Aan de hand van gewone, alledaagse gebeurtenissen beschrijft ze hoe zeven kinderen opgroeien in een traditioneel, naoorlogs katholiek boerengezin. Vader is een geschoolde herenboer, moeder een binnenboerin en een achternicht werkt jarenlang voor kost en inwoning als huishoudster. Beide zonen uit het gezin genieten de voor die tijd vanzelfsprekende privileges. De vijf dochters hebben die voordelen niet, maar worden wel allemaal gemotiveerd een opleiding te volgen om een vak te leren. 
(bron: achterflap)

Mijn mening:
In ‘Boeren in Brabant’ las ik over het leven van boerenfamilies in Brabant tijdens de jaren vijftig en zestig. Vooral hoe het leven van de kinderen door de gebruiken van die tijd, die meestal religieuze achtergronden hadden, gevormd werd. Het waren tijden waarin veel veranderde en het geloof was dan vaak het enige wat een houvast gaf aan de ouderen.

Het was niet verrassend om te lezen hoe vriendinnen elkaar lieten vallen zonder werkelijke reden; op die leeftijd is dat nog steeds het geval. Dat is vaker bij vriendinnen dan bij vrienden het geval.

Corry de Moor benadrukt het belang van hygiëne binnen een boerenbedrijf; al vroeg in het leven leren kinderen hoe ze hygiënisch moeten werken met de dieren die ze melken. Het gaat tenslotte om hun kostwinning. Voor ‘vuile’ melk krijg je minder geld.
Het verschil in opvoeding voor jongens en meisjes wordt al snel duidelijk tijdens het lezen. 

De dansavonden in dansscholen zijn van groot belang voor de jeugd. Dit zijn de plaatsen, behalve de kerk, waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Hier kunnen ze werkelijk ontspannen.

Een aantal dingen die ik las, kan ik me nog herinneren uit mijn vroege jeugdjaren in een Brabants dorp; wanneer iemand iets extra’s deed voor de ander, werd dat ‘betaald’ met goederen of diensten die de ander aanbood als kostwinning. Met gesloten beurs. De pastoor en de dokter kregen met Nieuwjaar konijnen en haas die geschoten waren door de zoons, en een naaister naaide een jurk. In ‘Boeren in Brabant’ las ik over een boer die betaalde met kannen melk en een bakker uit de gemeente betaalde met extra brood voor het gezin.
Maar wanneer tandartsen betaald willen worden met écht geld wordt het tijd om een ziektekostenverzekering af te sluiten en niet meer als vanzelfsprekend te vertrouwen op de spreuk ‘God beslist over leven en dood en over ziek zijn en beter worden.’ 
Ook van gemengde huwelijken kan geen sprake zijn want “Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen.”

Het geloof zorgde vooral ook voor een groot stilzwijgen. Je werd niet geacht om je mond open te doen, vooral niet over dingen die niet door de beugel konden. Zelfs niet als het ging om kindermisbruik en poging tot verkrachting of seksueel misbruik door familieleden; het was niet de bedoeling dat je een man in opspraak bracht, ongeacht zijn handelingen!
Deze stilzwijgende afspraak heeft vele levens getekend.

Wanneer ouderen niet als vanzelfsprekend door hun kinderen worden opgevangen als de echtgeno(o)t(e) komt te overlijden, is dat op die leeftijd niet te begrijpen; het ging toch altijd zo, en waarom kan dat nu dan niet meer? 

Corry de Moor heeft op een mooie en eerlijke wijze de verandering gedurende deze jaren beschreven in een prachtig verhaal.
De tekeningen van Jacqueline Wassenberg zijn een mooie ondersteuning van het verhaal.

"Een mooie vertelling over een tijd, nog niet zo heel lang geleden."
Graag Gelezen
De auteur:
(foto: MijnEigenBoek)

Corry de Moor werd geboren in 1947 in West Brabant. Op zeventienjarige leeftijd ging ze naar Maastricht om de NXX-opleiding te volgen. Na de afsluiting hiervan werd ze docent in het beroepsonderwijs en kreeg twee kinderen. Van 1990 tot 1997 volgde ze in deeltijd met succes de studie Rechten aan de Universiteit Maastricht. 
In 1999 vertrok ze naar Nampula in het noorden van Mozambique. Daar werd ze docent en later decaan van de rechtenfaculteit van de Katholieke Universiteit Mozambique (UCM). In 2008 verhuisde zij naar de hoofdstad Maputo waar ze een aanstelling kreeg aan de rechtenfaculteit van de nationale Eduardo Mondlane Universiteit (UEM). Ze zette daar een centrum op voor bijscholing van Mozambikaanse juristen. Over haar ervaringen in Mozambique schreef zij het boek Afrikaanse Vrouwen, dat in 2011 werd gepubliceerd. 
Zij woont vanaf 2012 in Portugal. In 2017 blikt zij terug op haar jeugd in haar tweede boek: Boeren in Brabant.

Boeren in Brabant koopt u bij uw lokale boekhandel of

Met dank aan Uitgeverij Gopher en MijnEigenBoek voor het recensie-exemplaar.

1 opmerking:

Laat gerust een reactie achter. Dat waardeer ik. Ik zal zo snel mogelijk op de vraag of opmerking reageren. Bij voorbaat mijn dank.