zondag 30 juni 2019

Ik las: 'Een boerenzwaluw vertelt' geschreven door Siepy Zijlstra - de Roos

Een boerenzwaluw vertelt over zijn avonturen op de vogeltrek naar Zuid-Afrika.


Een boerenzwaluw vertelt
Educatieve jeugdboeken serie

'Een boerenzwaluw vertelt' is onderdeel van een serie drietalige boeken.
Alle verhalen zijn in parallelvorm geschreven met achter in het boek een cd met het verhaal verteld door Dirk Dijkstra die bovendien de Engelse vertaling heeft verzorgd.
Kijk op www.educatievejeugdboeken.nl/boeken voor de complete serie.

Over de serie:

Kinderen en grote mensen kunnen samen genieten van vertellen, voorlezen en zelfstandig lezen en steeds opnieuw lezen van vertrouwde verhalen.
Meertalige kinderen kunnen dubbel genieten door de vertrouwde verhalen ook in één of twee andere talen te lezen. In het begin kan het handig zijn om tijdens het lezen in het Fries of het Engels het verhaal te beluisteren.  Ook handig: de bijgeleverde cd.

Door het gebruik van andere talen wordt meteen duidelijk, dat de wereld groter is, dat een vertrouwd dier door andere mensen anders genoemd wordt: een merel is ook nog een klyster en een blackbird; een egel heet in het Fries een stikelbaarch en in het Engels een hedgehog; de woorden zwaluw, swel en swallow liggen dicht bij elkaar. Ook andere vogels en dieren hebben verschillende namen in andere talen: het is een aardige oriëntatie om de namen van dieren, maar ook van bomen en planten te bedenken en op te zoeken, die 'f heel anders klinken in andere  talen óf juist bijna hetzelfde klinken. 
Denk maar aan hond-hún-dog, poes-kat-cat, kip-hin-chicken, spreeuw-protter-sparrow en koeien-kij-cows.

In andere talen zijn weer andere namen in gebruik. Dit kan in de klas duidelijk gemaakt worden door op een poster met natuurplaatjes de benamingen erbij te schrijven van alle talen die de leerlingen interessant vinden: de eigen taal, die van hun familie of van de buren of goede bekenden van dichtbij of van elders. De leerlingen kunnen ook tijdens vakanties in het buitenland benamingen verzamelen van wat zij in de natuur tegenkomen en er op school verder mee aan de slag gaan.

Het lezen, voorlezen en vertellen van dierenverhalen (en sprookjes!) uit andere talen, het voordragen van dierengedichen en samen zingen van liederen kan de verbeelding van de kinderen vergroten.
Fantasiedieren en non-sense gedichten doen ook mee!

De egel, de merel en de zwaluw in deze boekjes geven het goede voorbeeld en nodigen jullie uit tot fantasievolle verhalen.

Plezier gewenst - in protte wille! - Enjoy!
(Bron: naar Alex Riemersma, lector Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding)

Mijn mening:

Voor in het boek staat een inhoudsopgave gevolgd door een introductie voor ouders en leraren, zodat ze meer te weten kunnen komen over zwaluwen in Nederland.

De boerenzwaluw stelt zich voor aan de lezer. Ook wanneer je niet zou weten hoe een zwaluw er uit ziet, weet je dat wel na het eerste hoofdstuk.
Een prachtige tekening van een zwaluw complementeert de voorstelling door onze hoofdpersoon.
Aan de rechterkant kun je dezelfde voorstelling in het Engels lezen.

Behalve dat je op een leuke manier leert over de zwaluw en zijn eigenschappen, lees je over het ringen van vogels en waar dat goed voor is.
Onder aan de bladzijde staat dan een tip over hoe te handelen ingeval je een vogel vindt die minder gelukkig is geweest.

Een spannend verhaal over de vader van deze hoofdpersoon gedurende de vogeltrek laat zien dat het niet alleen maar leuk is om hier aan deel te nemen.
Bovendien steken we nog wat op over Jan van Riebeeck.
Wil je hier meer over weten? Lees dan meer over dit spannend verhaal in 'Een boerenzwaluw vertelt'.

Ik heb 'Een boerenzwaluw vertelt' graag gelezen.


Volgende week volgt een recensie uit dezelfde serie over 'Marten de eigenwijze merel'.

De auteur:

Siepy Zijlstra - de Roos werd in 1938 in Bolsward geboren.
Ze is opgegroeid in een onderwijzersfamilie.
In 1940 verhuisden haar vader en moeder naar Leeuwarden, waar ze de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) meemaakten.
Vanaf 1949 tot 1956 woonde ze in Dokkum en ging daar van 1955 tot 1956 naar de Kweekschool. In deze stad leerde ze haar man kennen.
In 1956 kreeg haar vader een benoeming aan de Juliana Kweekschool in Drachten.
Aan deze Kweekschool vervolgde ze haar opleiding tot onderwijzeres. 
Nog voor het behalen van haar diploma in 1959 werd ze gevraagd te solliciteren aan de Christelijke School in Rottevalle.
Als juf de Roos gaf ze daar les aan 34 leerlingen in twee klassen (klas 1 en 2, groep 3 en 4 bij elkaar). 

Zoals in die tijd gebruikelijk kreeg ze in 1961 haar ontslag vanwege haar huwelijk.
Ze heeft drie kinderen en zes kleinkinderen. 

Een boerenzwaluw vertelt koopt u bij uw lokale boekhandel of bij:

Boekgegevens
Titel: Een boerenzwaluw vertelt
Educatieve jeugdboeken serie
Auteur: Siepy Zijlstra - de Roos
Illustrator: Egbert Ipema
Genre: non-fictie, vrije tijd, algemeen
Uitgave: hardcover
Druk: Scholma Print&Media, 2017
ISBN: 978 90 82672 44 2
ISBN: 978 90 82672 45 9 (paperback)
NUR: 400

Hartelijk dank voor het toezenden van een recensie-exemplaar

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat gerust een reactie achter. Dat waardeer ik. Ik zal zo snel mogelijk op de vraag of opmerking reageren. Bij voorbaat mijn dank.