dinsdag 17 mei 2022

Ik las: 'Wokabulary' geschreven door Floris van den Berg en was onder de indruk van hetgeen ik las.

 Kritisch wokewoordenboek


Wokabulary

Het woord ‘woke’ duikt steeds vaker op in de media. Woke is niet alleen een nieuwe ideologie, maar creëert tevens een heel eigen vocabulaire. Woke-woorden komen vaak uit het Engels, zoals cultural appropriation, safe space, bipoc of gas lighting, terwijl ook allerlei Nederlandse woorden en begrippen, zoals diversiteit, inclusiviteit, transfobie of ‘mensen met een vagina’ in het woke-jargon een specifieke betekenis hebben gekregen.

De verhitte debatten over woke vinden met name plaats in de culturele sector, het onderwijs, de politiek, het publieke debat en op de sociale media. Wokabulary – een kritisch wokewoordenboek – is daarom bestemd voor journalisten, leraren, HR-medewerkers, beleidsmedewerkers, communicatieadviseurs, museumconservatoren, politici, docenten en niet te vergeten studenten. En daarnaast natuurlijk voor iedere woke-belangstellende.

Wokabulary is een vlot leesbaar lexicon in de stijl van Voltaires beroemde, eloquente ‘Filosofisch woordenboek’, waarin hij geloof en bijgeloof bekritiseert. Wokabulary verheldert niet alleen de woordenschat van woke, maar bekritiseert deze ook. Tegelijkertijd wordt kritiek geleverd op doorgeslagen antiwokisme.

Filosoof Floris van den Berg benadert de woke vanuit ecohumanistisch perspectief en daagt de lezer graag uit tot kritisch denken.

Arjen Lubach is naast presentator van het bekende televisieprogramma Zondag met Lubach ook cabaretier. In zijn theatervoorstelling Arjen Lubach Live kwam hij met een satirisch nummer genaamd WOKE, waarin hij een studente die de ‘woke cultuur’ aanhangt op de hak neemt. De studente die Lubach in het nummer op de hak neemt houdt van debatteren en polemiek. Hieronder de videoclip van het nummer WOKE een klein stukje van de tekst uit het nummer van Arjen Lubach:

Mijn mening:

Het voorwoord heeft als titel: 

Écrasez l’infâme

Bijgeloof zet de hele wereld in vlammen; de filosofie dooft ze.
Voltaire


Het wokisme kom je overal tegen; zij die woke zijn strijden ogenschijnlijk voor een betere wereld. Maar in tegenstelling tot de gedachte dat er door woke meer inclusiviteit en diversiteit zal zijn kun je dat niet over een kam scheren, want ‘inclusie’ gaat over gedrag, waarden en spelregels en diversiteit gaat over aantallen en percentages. 
Diversiteit gaat over de mix, over de onderlinge verschillen en hoe we met die verschillen omgaan. 
Als je alleen aandacht geeft aan het vergroten van diversiteit in een team of organisatie, en niets doet aan het verbeteren van inclusie, dan is de kans groot dat er door de verschillen meer gedoe komt.
Er zal geen plaats meer zijn voor vrije ontplooiing of de ruimte om jezelf te zijn. Er wordt van je verwacht dat je hetzelfde bent als iedereen.
Dat schept een wereld waarin andersdenkenden gediscrimineerd zullen worden.

Floris van den Berg heeft in dit woordenboek woke woorden verzameld uit boeken, kranten, tijdschriften en internet. 
Het resultaat is dit gealfabetiseerde wokewoordenboek, waarin aandacht besteed is aan de  volgende aspecten: (in de woorden van de auteur)

"1. Betekenis in het normale taalgebruik.
2. Betekenis in de woke of antiwoke cultuur.
3. Aanduiding of het lemma een minachtende (pejoratieve) betekenis heeft of een drogreden is.
4. Kritiek vanuit liberaal (eco)humanistisch perspectief.

In wokisme zijn drie domeinen te onderscheiden: 
1) genderaangelegenheden,
2) racisme en dekolonisatie en
3) beperking van de vrijheid van meningsuiting (cancelling, politiek correct taalgebruik)"

De auteur beschrijft in het voorwoord ook de oorsprong van woke.
Het bestaat al langer dan je zou verwachten.

Het wokisme van tegenwoordig lijkt een groot gedeelte van lezers, kijkers en luisteraars met zoveel angst te vervullen dat ze er voor zwichten, of ze zien het gevaar écht niet.
In een woke gaat het over wie het zegt en minder over wát deze persoon zegt. 
Democratie is hier ver te zoeken. Ik moet hierbij denken aan het fascisme omdat alles in hokjes terecht komt. De persoon die iets zegt heeft een bepaalde positie of achtergrond; men kijkt niet meer naar de achtergronden.

Hierdoor zullen veel gesprekken worden vermeden; meningen zullen zowel op de werkvloer en in vriendenkring voor zichzelf worden gehouden.
Het lijkt erop dat een kleine groep hard schreeuwende verkondigers van tolerantie eigenlijk intolerantie aanbeveelt. Want het zijn altijd de witte mannen die het gedaan hebben. Het klinkt allemaal prachtig, maar als je iets dieper kijkt zie je het tegenovergestelde.

Sommige lijsttrekkers willen dat straatnamen en beelden die verwijzen naar mensen uit het koloniale systeem verdwijnen. Hier is de huidige samenleving blijkbaar minder belangrijk dan het verleden.
Weer een ander is van mening dat we binnenkort alleen nog online kunnen door onze biometrische gegevens op te geven. 
“Quatsch, natuurlijk, maar helemaal hallucinant is het gevolg: dat ‘een semiverplichte vaccinatie ook een semiverplichte toegangseis wordt tot het gebruik van het internet’.”

 Uit het woordenboek:
“Diversity / diversiteit: Diversiteit betreft de mix van verschillende soorten mensen in een organisatie of samenleving. Diversiteit gaat over aantallen en percentages. Als je alleen aandacht geeft aan het vergroten van de diversiteit in een team of organisatie en niets doet aan het verbeteren van de conclusie, dan is de kans groot dat er meer conflicten komen en dat nieuwe en ander talent weer uitstroomt. Omdat zij zich niet thuis voelen, niet gezien worden, hun kwaliteit niet 100% kunnen inzetten. Diversiteit brengt immers verschillen in opvattingen en werkstijlen met zich mee.”

‘Diversity / diversiteit’ is een van de voor mij belangrijkste woorden met verklaring in het woordenboek.

In ‘Het laatste woord’ van de auteur:
“En voorts ben ik van mening dat het bestrijden van de klimaatcrisis absolute prioriteit moet hebben. De ijsberg doemt op aan de horizon.”

Dit kritisch wokewoordenboek is hard nodig voor iedereen die wil weten wat die specifieke woorden betekenen die door de schreeuwers gebruikt worden.
Mijn mening: woke is gevaarlijk!


De auteur:

Floris van den Berg (Naarden, 1973) is een Nederlandse filosoof die streeft naar een betere wereld met minder leed en zoveel mogelijk vrijheid voor ieder individu. 
Hij is auteur van onder andere de trilogie De vrolijke veganist, De vrolijke feminist en De olijke atheïst
In zijn werk richt hij zich in heldere taal tot een breed publiek. In Beter weten. Filosofie van het ecohumanisme zet hij een ecohumanistische levensbeschouwing uiteen. Het boek won in 2016 de Boekenprijs deMens.nu. 
Met het manifest Groen liberalisme richt hij zich tot de politiek met de hoop dat de morele cirkel van het politieke kader wordt uitgebreid.

Van den Berg schrijft over secularisme, atheïsme, dierethiek, milieufilosofie, mensenrechten en onderwijs. 

Wokabulary koopt u bij (de webwinkel van) uw lokale boekhandel of bij:

Boekgegevens:

Titel: Wokabulary
Auteur: Floris van den Berg
Genre: mens en maatschappij
Uitgave: paperback, 181 pagina’s
Uitgever: Uitgeverij Aspekt, maart 2022
ISBN: 9789464620009
ISBN: 9789464624731 (eBook)
NUR: 103


Met dank aan Uitgeverij Aspekt voor het toezenden van een recensie-exemplaar.
(bron info: Uitgeverij Aspekt)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat gerust een reactie achter. Dat waardeer ik. Ik zal zo snel mogelijk op de vraag of opmerking reageren. Bij voorbaat mijn dank.