donderdag 28 augustus 2014

Ik las: 'Roos' van Alexander Hulleman. Het eerste deel uit een thriller-trilogieRoos

Auteur: Alexander Hulleman
Genre: thriller, eerste deel van een trilogie
Uitgave: paperback, 166 pagina's
Uitgever: Text&More, 2e druk augustus 2014
ISBN: 978 90 82271 60 7


Maak kennis met Roos, 25 jaar oud en wijkverpleegster. Ze heeft haar leven goed op orde, een nieuw huis, leuke vrienden. Als ze op onderzoek gaat in het leven van een cliënt, wordt alles anders.

Op een avond staat de zoon van een cliënt voor Roos haar deur. De cliënt, de bejaarde Herman, heeft geprobeerd zelfmoord te plegen.De zoon van Herman, vraagt Roos of ze Herman tijdelijk full-time wil verzorgen tegen een riant salaris. Ze besluit uiteindelijk om op het voorstel in te gaan, maar weet dan nog niet dat ze daarmee steeds dichterbij de waarheid komt over de ruzie tussen Herman en zijn dochter Marja. Wanneer Roos op onderzoek gaat brengt ze daarmee niet alleen haar eigen leven, maar ook van anderen in gevaar.


Wat ik er van vond:

Een verhaal dat zich afspeelt in de tegenwoordige tijd in Nederland, met de Nederlandse televisieprogramma's op de achtergrond.
Dapper debuut van deze auteur, maar het verhaal is op een aantal plaatsen niet helemaal geloofwaardig. Er zijn bovendien veel losse eindjes. Niet alle vragen worden beantwoord in dit deel.

Een van de kenmerken van een thriller is: Een thriller draait vaak uit op een climax met een confrontatie tussen de held en de schurk, waarbij het leven van de held in gevaar komt maar de held uiteindelijk wint.
Dat klopt uiteindelijk in dit verhaal. Maar mijn beleving is dat dit meer een spannende roman is, waar een heleboel nadruk op het verlangen naar sex van de hoofdpersoon gelegd wordt.
Er worden door de hoofdpersoon onnodige aannames gedaan die later in het verhaal niet bevestigd worden.
Het boek leest heel vlot. Het is duidelijk geschreven door iemand met een flinke ervaring in schrijven. Je leert ook de vrienden van Roos kennen. Loes, haar hartsvriendin en Mark die zelf ook het een en ander te verwerken krijgt.

Het boek eindigt met een enorme cliffhanger! Je wilt meteen verder kunnen lezen in deel II, waarvan het eerste hoofdstuk achter in het boek staat. Je wilt meer weten dan de auteur tot nu toe los gelaten heeft.
Een eerste deel dat veel vragen oproept maar nog heel wat belooft voor de volgende delen !

Ik waardeer dit boek met 2/5 sterren **

Te bestellen via: www.debrulvanhul.nl 


Roos is het debuut van schrijver Alexander Hulleman, die al diverse verzamelde columns heeft uitgebracht. Met dit eerste deel van de Roos-trilogie (Roos I t/m III) laat hij zich van een heel ander kant zien.

Kijk ook op zijn website.

woensdag 27 augustus 2014

Ik las: 'Aardevrouwen spreken' Een bundel met bijdragen van dertien vrouwen. Redactie: Manon TrompIn 'Aardevrouwen spreken' geven 13 vrouwen hun visie op deze tijd en de toekomst. Zij hebben allen hun sporen verdiend met hun inzet voor een betere wereld en zijn actief op verschillende gebieden: van media tot politiek en van oude wijsheid tot nieuwe wijsheid met betrekking tot onze relatie met de aarde en onze omgeving.

Volgens de reguliere media en de politiek is het ernstig met ons gesteld, maar als je goed om je heen kijkt, dan zie je dat er een onderstroom bezig is met positieve verandering. In die onderstroom zijn het met name de vrouwen die zich bewuster opstellen door initiatieven te ontplooien voor een betere wereld, of door zichzelf beter te leren kennen in wie ze zijn. Zelfs in ontwikkelingslanden is het bekend dat het de vrouwen zijn die verantwoordelijk met de microkredieten omgaan en bouwen aan een beter leven voor henzelf en hun kinderen. Meer vanuit het hart doen, horen we regelmatig, niet alleen maar meer vanuit het hoofd. Vrouwen zitten daar dichterbij en daarom zie je nu een groeiend aantal vrouwen vanuit het hart bezig zijn.

Waarom je ze maar weinig hoort, heeft volgens redacteur en samensteller Manon Tromp te maken met het feit dat het hen niet om de roem of de status gaat, maar om verandering en verbetering voor het geheel. Daarom vond ze het tijd een aantal vrouwen aan het woord te laten over hoe ze deze tijd zien en waarvoor zij zich inzetten. Ze heeft hen gevraagd te schrijven over deze tijd en de aarde: hun eigen verbinding ermee, hun hoop, hun wens, hun visie en wat ze willen bijdragen.

Het is geen toeval dat het 13 bijdragen zijn in deze bundel. Het getal 13 is gerelateerd aan de maancyclus: in een jaar zijn er 13 manen,door de Maya's ook de natuurlijke cyclus genoemd en de cyclus waarop hun kalender is gebaseerd. De maan wordt in veel tradities gezien als vrouwelijk.

Een aardevrouw is een vrouw die zichzelf onvoorwaardelijk inzet voor een betere Aarde en de mensheid. Dat kan op grote schaal, maar ook op kleine schaal en het kan op allerlei gebieden zijn: van het natuurlijk opvoeden van je kinderen tot aan het promoten van duurzaamheid bij bijvoorbeeld bedrijven.

Een mooie bundel met vrouwenverhalen, door dertien verschillende vrouwen, maar stuk voor stuk enorm betrokken met onze aarde en het leven op onze aarde. Ik heb hier veel van opgestoken en deze bundel graag gelezen.
Alle foto's in dit boek zijn natuurfoto's. Ook de foto's van de Aardvrouwen zijn foto's in de natuur genomen. Dat spreekt eigenlijk vanzelf.

De auteurs en hun bijdragen:

Manon Tromp, natuurmagiër ~ Natuurlijker leven
Manon beschrijft hier onder meer haar wens om meer bezig te kunnen zijn met bezieling, zingeving, spiritualiteit en creativiteit. Veel mensen merken tegenwoordig dat paranormale vermogens bij onszelf horen en niets zijn om bang voor te zijn. Ook tips voor Natuurlijker leven worden gegeven. Bewustzijn is belangrijk voor iedereen.

Elvira van Rijn, levenspadvinder ~ De toekomst is nu beschikbaar
Het pad van persoonlijke ontwikkeling en hoe ze stap voor stap op dat pad zichzelf beter leert kennen, wordt door Elvira beschreven.
Wie je was en had kunnen zijn is niet meer van belang. Dat is iets wat ikzelf ook heb ondervonden. Het is voor iedereen belangrijk om je op de toekomst te richten, omdat daar de sleutel tot groei en ontwikkeling ligt.

Betty de Keizer, duurzaam onderneemster ~ Groeistuipen
Betty neemt de lezer mee naar haar 'kruispunten' in het leven. Bovendien laat ze zien welke lessen ze van elke stap heeft geleerd en hoe de ene stap logisch heeft geleid tot de volgende. Het belang van energie die via de meridianen door ons lichaam stroomt. Deze moet niet gehinderd worden in de doorstroming.
De maatschappij is zo complex geworden, dat het onmogleijk is om als individu alles te beheersen. We hebben anderen nodig om verder te komen. Delen en verbinden, dat wordt het nieuwe ondernemen.

Karin Haanappel, kunsthistorica ~ Egalitaire culturen, daar kunnen we wat van leren!
Wat zou het een enorme verrijking van het leven zijn als er meer balans en gelijkwaardigheid is, wanneer alles weer met alles verbonden is en we zonder oordeel, maar met respect, naar elkaar en de wereld om ons heen kunnen kijken. (Dit stukje vooraan sprak me bijzonder aan.) In het verre verleden was het zo dat er egalitaire culturen waren. Waar wat niet bekend is kan niet tot voorbeeld dienen. Karin laat een aantal voorbeelden van egalitaire samenlevingen zien in haar bijdrage.

Christine Pannebakker, vrouweninspirator ~ De zonnige revolutie
Vrouwen, het is tijd voor een zonnige revolutie. Het is volgens Christine duidelijk dat er een crisis in de menselijke waarden is. Willen we bloed aan onze handen, of willen we ze uitstrekken naar een ander?
'Het werk loopt niet weg
als jij je kind een regenboog wijst
Maar een regenboog wacht niet
tot jij klaar bent met je werk.' (over het missen van deadlines)

Carin Biegnolé, filosofe ~ Durf weer echt vrouw te zijn
In vroegere tijden werd het vrouwelijke als het hoogste goed beschouwd. De vrouw werd als een heilig wezen vereerd. Zij was immers degene die het leven doorgaf.
Carin vertelt over wanneer je aan de grond zit, de bodem bereikt hebt, het ook weer een voordeel is: het kan alleen maar beter worden. Zelf zie ik dat ook zo.
Zachte en harde krachten moeten ook het evenwicht bewaren. De tijd lijkt nu rijp dat vrouwen zich van hun kreachten bewust worden.

Linda Wormhoudt, sjamaniste ~ Kind van de wegen
Over zichzelf: 'Ik loop niet met veren in mijn haar, ik heb geen exotische spirituele naam: ik ben gewoon Linda uit de Lage landen.'
Linda geeft in haar bijdrage aan deze bundel onder meer aan hoe belangrijk het is om kennis over te dragen, om het stokje door te geven.
Moeder Aarde is ook in Nederland. We weten alleen niet meer precies hoe er contact mee te maken. Misschien is een deel van ons in slaap gesukkeld. Dan is het misschien nu tijd om wakker te worden?

Agnes Meijs, oervrouw ~ Zorgen voor jezelf is zorgen voor de Aarde
Volgens de Maya symboliek rond je als je tweeënvijftig jaar wordt, je eerste levensfase af en stap je een nieuwe fase in, die van wijs persoon.
Agnes beschrijft hoe belangrijk ze het vindt dat we ons steeds meer richten op samenwerking in plaats van concurrentie vanaf onze eilandjes.
Hoe belangrijk het is dat kinderen in de natuur kunnen zijn en daar hun ding doen. Ook al is dat op een bepaald moment met stokken gooien. Ze hebben het op dat moment nodig en het moet dan ook mogelijk zijn. Meer natuur voor de kinderen om zich in te kunnen ontwikkelen.

Fransje de Waard, groenverspreider en permanaut ~ Ter plekke
Deze auteur heeft over de hele wereld Aardevrouwen ontmoet en de relatie tussen vrouwen en Aarde gezien.
Dit sprak me bijzonder aan:
Geen begrip vertegenwoordigt meer dan 'verbinding' de vrouwelijke inbreng in de samenleving. Overal ter wereld, zo lijkt het. Verbinden: ook in de permacultuur draait het hierom...... Zij verbindt bij uitstek dat wat van elkaar is losgeraakt: mensen met hun voedsel, bodem met het bodemleven, producenten met consumenten, gewassen met hun favoriete microklimaat, dieren met hun natuurlijke functies en gedrag, water met waterbehoeften, hernieuwbare energiebronnen met passende technologie, eindige grondstoffen met intelligente investeringen, ecosysteemdiensten met hun inherente waarden.

Gerwine Wuring, ecologe en druïda ~ Wees gelukkig, de weg is nog lang
Gerwine beschouwt het als haar werk om ons Aardebewustzijn te wekken. Het Aardebewustzijn in ieder van ons persoonlijk. Het besef!
Een conclusie van de auteur op het eind van haar bijdrage:
We hebben ons onder alle omstandigheden te verhouden tot hetgeen zich voordoet. En dat er in ieder mens een vaardigheid huist om zich telkens weer aan te passen, om te schakelen. En daarin de schoonheid te blijven zien en waarderen, hoe beroerd het er verder ook uit mag zien.
Dit is een positieve gedachte die mijzelf ook op de been heeft gehouden tijdens vervelende gebeurtenissen.

Monique Janssens, communicatieadviseru ethiek en MVO ~Toekomst voor dieren
Dit stuk heb ik een aantal keren gelezen. Het is bijzonder indrukwekkend. Waarschijnlijk maakte het zo'n impact omdat het over dieren gaat en omdat ik het eigenlijk ook wel weet. Zoals wij allen het weten dat dieren in de vee-industrie bij miljoenen opgesloten en afgemaakt worden, voor het plezier van een stukje vlees op ons bord. We weten dat dieren voor ons vermaak een vreselijk leven hebben. Denk aan vechthonden, reacepaarden, dieren in circussen en dansende beren.
We weten dat proefdieren de meest ongelooflijke gruwelijkheden moeten ondergaan, omdat we iets willen weten. We weten dat de dieren in het wild geen adem krijgen, geen stukje land om op te leven, geschoten worden voor het plezier van de jager. We weten dat de huisdieren vaak zover doorgefokt zijn dat ze afwijkingen (medische problemen) gaan vertonen.
Dit alles weten we.
Waar ik wat aan heb gehad: onder elk stukje staat: goed bezig, beter bezig, heel goed bezig en steun.
Met daar weer achter aangegeven wat we persoonlijk kunnen doen om een verschil te kunnen maken.
Nu WEET ik wat ik kan DOEN. Nu weten wij wat we kunnen doen!

Margreet Kattestaart, natuurgeneeskundige ~ Het zachte midden
De belangrijkste vitamine is vitamine G, de G van Genieten!
Dat klinkt goed, nietwaar?
Margreet verricht haar werk op het gebied van gezondheid en voeding vanuit een energetische benadering van de mens.
De meest krachtige vorm van energie is een gedachte, zo schrijft ze. Je kunt nog zo gezond eten en sporten om gezond te blijven, maar als je daarnaast gedachten van afkeuring over jezelf hebt of dat je jezelf niet goed genoeg voelt, of geen goede relaties hebt, dan stuur je de grootste gifpijlen die je je maar kunt voorstellen op jezelf af.
Omdat slechte voeding bijdraagt aan het opbouwen van giftige stoffen in het lichaam, geeft ze tips voor gezonde voeding.
Daar kun je wat mee!

Lea Manders, politica en astrologe ~ Love and Peace 2.0
Ja, ze hadden gelijk, de hippies. Het gaat werkelijk om liefde en vrede.
Lea ziet de crisis zoals deze nu gaande is, een geweldige steun, omdat mensen hierdoor aan het denken worden gezet. Haar advies om bij te dragen aan de transitie van de komende tijd is om angstdenken om te zetten in ZelfBewustZijn. Durf jezelf af te vragen of je iets om de goede reden doet, op verbondenheid en zelfkennis gebaseerd en niet op angstdenken. Ontwikkel ook je intuïtie om vanuit je werkelijke Zelf je pad te kiezen.

Genre: mens en maatschappij, esoterisch
Uitgave: paperback, 144 pagina's
Uitgever: A3 boeken, september 2012
ISBN: 978 90 77408 99 5Koop dit boek via je lokale boekhandel of via:


Ik las: 'Vitro' van Jessica Khoury ****Vitro

Auteur: Jessica Khoury
Genre: Young Adult
Uitgave: hardcover, 340 pagina's
Uitgever: Clavis Uitgeverij,
ISBN: 978 90 448 2169 7
Vertaling: Margot van Hummel

Wat als wetenschap te ver gaat?

Op een afgelegen eiland in de Stille Oceaan hebben wetenschappers het leven gegeven aan embryo's. Deze wezens - de Vitro's - beschikken over capaciteiten waar de meeste mensen alleen maar van kunnen dromen. Maar ze hebben ook een groot gebrek. Sophie Crue is vastbesloten om Skin Island te bezoeken en haar moeder te vinden, een wetenschapper die Sophie jaren geleden heeft achtergelaten. Sophie schakelt charterpiloot Jim Julien in om haar naar het eiland te brengen. Maar eenmaal daar aangekomen, ontdekken Sophie en Jim meer dan ze wilden weten ... onder meer de charmante, briljante Vitro Nicholas en de onschuldige Vitro Lux, die als twee druppels water op Sophie lijkt.

Een tropisch avontuur met een huiveringwekkende boodschap.

'Het wetenschappelijke mysterie intrigeert en bekijkt de gevaren van onderzoek uit winstbejag door een geloofwaardige, kritische bril.' - Publisher's Weekly

Op de achterflap:

Sophie,
Ik heb je nodig. Kom alsjeblieft meteen. Ik verwacht je vrijdag.
Beantwoord dit mailtje niet.
Noodgeval.
Mam

Na dit verontrustende mailte van haar moeder vertrekt de zeventienjarige Sophie Crue onmiddellijk naar Skin Island, een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan waar haar moeder onderzoek doet naar alzheimer. Over het eiland doen de wildste verhalen de ronde, waardoor Sophie met moeite een plaatselijke piloot kan vinden die haar een lift wil geven...

Wat vond ik van dit boek?

Het boek begint al meteen spannend en het leest daarna lekker door. Het verhaal is onderverdeeld in niet te lange hoofdstukken, elk hoofdstuk vanuit het gezichtspunt van een ander karakter uit dit boek. Dat maakt het afwisselend en het houdt de spanning er in.
Een spannende Young Adult, een goed actie/avonturenverhaal. Je zult zeker genieten van de fantasie van deze auteur. Het is ook een heel klein beetje Fantasy, maar dat is niet hinderlijk. Ook de romantiek komt aan de orde, maar niet op een zweverige manier.
En dat alles speelt zich af op een eiland in de Grote Oceaan in de regio Micronesië. Een droomlokatie!

Er zit ook een waarschuwing in dit boek: laat eventuele opbrengsten in geld niet te de dienst uitmaken bij onderzoeken naar wat mogelijk kan zijn, wanneer we met levens te maken hebben.

Wat komt er voorbij in het verhaal? Verdriet, teleurstelling, spanning, romantiek, wetenschap, ongeloof in de bestaande relaties. Sophie wordt tot volwassenheid gedwongen door wat ze in dit verhaal meemaakt. Ik had soms medelijden met haar, maar het is een sterke meid!

Zou er een vervolg op dit verhaal komen?

Wees voorbereid, allebei. Ze houden jullie constant in de gaten.
Dit waren een van de laatste woorden in het boek. Klinkt toch als kans op een vervolg? Wat denk jij?

Ik heb dit boek graag gelezen en waardeer het met 3,5/5 sterren. (afgerond) ****
Jessica Khoury is half Schots, half Arabisch. Ze groeide op in Toccoa, een klein stadje in Georgia in de Verenigde Staten, waar ze nog steeds woont samen met haar echtgenoot.Naast schrijven houdt ze van voetballen, toneelstukken regisseren en reizen. Er gaat niets boven kampvuren maken in vervallen Duitse kastelen of kamperen op Japanse stranden om je verbeelding aan te wakkeren, vindt ze.
Kijk ook even op haar website: www.jessicakhoury.com


dinsdag 26 augustus 2014

Ik las: 'Bloedmist' van Thomas Enger ****Bloedmist

Een oude vrouw wordt op brute wijze vermoord in een verpleeghuis in Oslo. Het lijkt erop dat de dader woedend moet zijn geweest. Journalist Henning Juul wordt op de zaak gezet. Zijn zus, de minister van Justitie, wordt beschuldigd van seksuele intimidatie van een mannelijke collega. Er ontstaat hysterie in de media en ze wordt zelfs bedreigd. Al snel ontdekt Juul feiten die het daglicht niet kunnen verdragen. En dan slaat de moordenaar opnieuw toe.

'Bloedmist is fan-tas-tisch: Ongekend goed!'  Eddy Zoëy


Wat ik er van vond:

Eerder heb ik van deze auteur Fantoompijn gelezen en was behoorlijk onder de indruk van de manier van schrijven. Toen ik de gelegenheid kreeg om Bloedmist te mogen lezen, heb ik dan ook heel enthousiast gereageerd. En ik werd niet teleurgesteld. Ik ben het eens met Eddy Zoëy!
Het boek begint met een indrukwekkend kijkje op de beleveniswereld van een man. Een man die je door het hele boek heen zijn ijselijke aanwezigheid zal laten voelen.

Het verhaal speelt zich af in september 2009. Het behandelt een week in dit boek. Een week in het leven van de karakters van zondag tot en met zaterdag. Het boek is onderverdeeld in een proloog en 94 hoofdstukken.
De auteur gebruikt korte hoofdstukken waardoor er vaart blijft zitten in het verhaal terwijl de verschillende verhaallijnen aan de orde komen. Soms moet je even terug in het verhaal om een naam op te zoeken, maar het ik heb dat niet als hinderlijk ervaren.
Er gebeurt enorm veel in dit boek van Thomas Enger, maar niets staat er zonder reden.
Aan het eind zijn de verhaallijnen op een mooie manier samengekomen en snak je naar meer!

De hoofdpersoon Juul Henning lukt het steeds beter om zijn werk als journalist weer op te pakken, je merkt wel dat alles wat heeft plaatsgevonden een enorme inpact heeft gemaakt op deze man en zijn omgeving. Alles is voor hem veranderd, maar dat zou ook voor mezelf zo zijn, bedenk ik me.

De minister van Justitie (bovendien de zus van de hoofdpersoon) Trine Juul-Osmundsen maakt het een en ander duidelijk. De lezer wordt meegenomen in een politieke wereldje waarin niets is zoals het lijkt. Een klein stukje van het verleden wordt duidelijker, maar ik zou graag nog meer willen weten. Wat is er vroeger gebeurd in dat gezin?
Waar blijft het volgende deel???

Op het eind is het duidelijk dat we nog niet het laatste gezien hebben van Tore Pulli. Deze onderwereldfiguur uit Oslo werd eerder al in verband gebracht met de brand in de woning van Henning, waar zijn zoon Jonas bij om het leven kwam.
Een cliffhanger van de eerste orde!

Ik waardeer dit boek met 4 vette sterren ****


Over de auteur:
Thomas Enger (Oslo,1973) is een van de meest vooraanstaande Noorse misdaadschrijvers. Hij studeerde journalistiek en geschiedenis. Hij werkte daarna negen jaar voor de internetkrant Nettavisen. Hij debuteerde met Schijndood, het eerste boek over de journalist Henning Juul. Fantoompijn was de opvolger. Bloedmist is het derde boek in de reeks
Kijk op zijn website voor meer informatie over hem en zijn boeken.


Auteur: Thomas Enger
Genre: literaire thriller, derde deel uit een reeks
Uitgave: paperback, 336 pagina's
Uitgever: Querido's Uitgeverij BV Em. September 2014
ISBN: 978 90 21455 84 6

Koop dit boek via je lokale boekhandel of via:


donderdag 21 augustus 2014

Nog te lezen: 'De Laatste Profeet', geschreven door Han Peeters


Waar gaat het boek over?

Emile van Straten, historisch wetenschapper, en zijn vriendin Jenny Pevelier zijn met hun zeiljacht op wereldreis. Onderweg krijgt Emile opdracht om onderzoek te doen naar een oude kaart. Vanaf het moment dat Emile leiding geeft aan het onderzoeksteam volgt de ene na de andere ontdekking. Hierdoor krijgt de oorsprong van onze beschaving een andere wending. Het is de aanzet tot ingrijpende gevolgen als blijkt dat we niet alleen zijn in het universum.
Foto: www.hanpeeters.nl

Lees hier een stuk over Han Peeters en zijn boek in Prinsenbeek Nieuws. Prinsenbeek is de plaats waar Han Peeters woont.zaterdag 16 augustus 2014

Ik las: 'Vertel me' van Lisa Jackson


Vertel me ~het verleden zal niet worden vergeten...~

De meest gehate vrouw van Savannah wordt vrijgelaten uit de gevangenis. Ze werd veroordeeld voor de moord op haar oudste dochter en mishandeling van haar twee andere kinderen. Haar motief: de kinderen uit de weg ruimen zodat zij bij haar minnaar kon zijn.
Journaliste Nikki Gilette is vastbesloten verhaal te halen bij deze gevaarlijke vrouw. Niet alleen ruikt ze een interessant verhaal, maar Nikki is ook persoonlijk betrokken. De vermoorde dochter, Amity, was haar beste vriendin. Nikki is vastbesloten om de onderste steen boven te halen. Dan vindt er weer een moord plaats.
In welk wespennest is Nikki beland?

Toen ik op de cover las: ~het verleden zal niet worden vergeten...~ was meteen mijn interesse gewekt. Ik wilde daarom het boek graag lezen.
Wat vond ik er van?

Een zin uit het boek, geeft een beetje weer hoe ik me voelde toen ik de laatste bladzijde gelezen had:
'Toen ze weer in haar huurauto stapte, besefte Nikki dat alles waarin ze bijna haar hele leven had geloofd een leugen bleek te zijn geweest.'
Als lezer wordt je vanaf het begin op het verkeerde been gezet. Een geweldig knappe plot, deze uitkomst kun je niet verwachten terwijl je aan het lezen bent! Vooral de cursief gedrukte gedeelten verrassen je achteraf. Niets is wat het lijkt!

Het is een verhaal over slechtheid, domheid, liefde en vertrouwen. En dat alles gegoten in de zachte, zinnelijke, zuidelijke sfeer van Savannah, waar het verhaal zich afspeelt. Savannah ligt in Georgia, een van de zuidelijke staten van de Verenigde Staten. Dat sfeertje is goed neergezet.
Ook het boek zelf lees je niet snel even, maar langzaam. Zodat je niets zult missen van alle karakters en hun eigenaardigheden. Het zijn er nogal wat, maar ze hebben ieder hun plaats in het verhaal. Als je uit bent op een snelle thriller, moet je deze niet gaan lezen.
Deze moet je waarderen voor wat hij is. Een zinderende thriller!

Ik waardeer dit verhaal met 4/5 sterren****


Auteur: Lisa Jackson 
Lisa Jackson is de New York Times- bestsellerauteur van vele thrillers, waaronder Slaap zacht, De zevende doodzonde, en Zonder mededogen. Er zijn meer dan tien miljoen exemplaren van haar boeken verkocht. Ze woont met haar gezin in het noordwesten van de Verenigde Staten.

Genre: thriller
Uitgave: paperback, 352 pagina's
Uitgever: The House of Books, juli 2014
ISBN:978 90 44345 79 7

Ook al Ebook verkrijgbaar

Koop dit boek via uw lokale boekhandel of via een van de webwinkels:maandag 11 augustus 2014

Ik las 'Jane Eyre' van Charlotte Brontë

Augustus is door boekblogger Sandra van Eijck, veranderd in 'Klassieke literatuur maand'. Ze plaatste een oproep op haar blog en ruim 30 boekbloggers hebben hier op gereageerd.
Sandra zal deze maand voor haar blog alleen maar klassiekers lezen en ruim 30 boekbloggers hebben ook toegezegd minimaal één literaire klassieker te lezen en daar een recensie/leeservaring van te plaatsen.

Ik nam me voor om 'Jane Eyre' van Charlotte Brontë te gaan lezen. Dit boek stond al een paar jaar in mijn boekenkast.

Allereerst ben ik wat meer informatie op gaan zoeken over deze auteur.

Charlotte Brontë (Thornton 21 april 1816 - Haworth, 31 maart 1855) was een Engelse schrijfster en de oudste van de drie zusters Brontë die als romanschrijfster beroemd zijn geworden: zowel Anne de jongste als Emily, de middelste. Verder bestond het gezin uit een oudere zus Maria en Elizabeth.
Er was ook een broer Caldwell die schilderde. Hun vader, Patrick Brontë (1777-1861) was een Ierse predikant in Haworth. Een dorp midden in de onherbergzame heidevelden van Yorkshire. Vader overleefde zijn vrouw en hun kinderen.

Hun moeder heette Maria Branwell (15 April 1783 – 15 September 1821). Zij was de dochter van een succesvol koopman. Ze overleed aan kanker toen haar jongste dochter Anne nog maar twintig maanden oud was. Charlotte was toen vijf jaar oud.

Na de dood van hun moeder werden de oudste vier meisjes in 1824 naar een school voor domineesdochters in Cowan Bridge gestuurd. In 1825 werden de twee oudste meisjes ziek, ze werden naar huis gestuurd, waar ze overleden. De andere meisjes werden vervolgens van school gehaald. In 1826 zorgde een cadeautje voor de broer van Charlotte er voor dat de meisjes gingen schrijven. Caldwell kreeg tinnen soldaatjes cadeau en de kinderen bedachten een fictieve wereld die ze Angria noemden en waarover ze verhalen schreven.

Charlotte volgde lessen op Roe Head School in Mirfield. Ze kwam daar aan in januari 1831. De school had haar deuren een jaar eerder pas geopend.
De bovenste verdieping stond nog leeg, de middelste verdieping bestond uit slaapkamers en op de begane grond werd les gegeven tijdens de tijd dat Charlotte daar studeerde. Er waren toen nog maar tien studentes aanwezig.
Na een jaar ging ze weer naar huis, waar ze haar zussen les gaf.

In 1835 keerde Charlotte terug naar Roe Head School, maar nu als onderwijzeres. Haar zus Emily ging met haar mee als leerling, maar zij keerde al snel terug naar huis in verband met heimwee. Ook Anne bezocht de school in 1836 en 1837. In 1838 keerde Charlotte terug naar Haworth om een jaar later als gouvernante les te gaan geven bij de familie Sidgewick, na drie maanden echter keerde ze al weer terug naar Haworth. In 1839 werkte ze voor negen maanden bij de familie White als gouvernante.

De meisjes Brontë besloten zelf een school te beginnen en in 1842 ging Charlotte samen met Emily naar de kostschool Héger-Parent aan de Isabellastraat in Brussel, waar zij verliefd werd op de directeur.
Veel van haar ervaringen verwerkte zij in haar romans, met name in Jane Eyre.
Ze hoopten dat door het leren van talen in Brussel, ze meer kansen zouden hebben om in Yorkshire een eigen school te kunnen stichten.
De gezusters Brontë waren niet alleen leergierig, ze wilden ook vermijden dat ze hun leven lang als gouvernante zouden moeten gaan werken, want ze waren heel erg op hun zelfstandigheid gesteld.

De zussen schreven een aantal opmerkelijke romans: Anne's werk is misschien wat te tam en te melodramatisch, maar Emily's Woeste Hoogten (1847) en Charlotte's Jane Eyre (in 1847) en Villette (in1853) nemen onder de Engelse romans een unieke plaats in.

Wist je dat Charlotte Brontë Jane Eyre uitgaf onder het pseudoniem Currer Bell en er zo'n succes mee had, dat Emily's Woeste Hoogten aanvankelijk nagenoeg onopgemerkt bleef?

Charlotte trouwde in juni 1854 met de hulppredikant van haar vader, Arthur Bell Nichols. Nog geen jaar later overleed zij, net als Emily en Anne, aan tuberculose. Wat een vreselijke ziekte!

Samenvatting van Jane Eyre, zoals op de achterkaft:
Het beroemde, veelgeprezen en veelvuldig verfilmde boek in de vertaling van Akkie de Jong. Nog jong en onervaren ontvlucht Jane Eyre het weeshuis en haar hardvochtige stiefmoeder. Na ruwe jaren op een kostschool vindt ze werk als gouvernante op Thornfield Hill. Daar treft ze de liefde van haar leven: De duistere twintig jaar oudere, huiseigenaar Edward Rochester. Maar de sardonische Rochester koestert een monsterlijk geheim, verborgen op de zolder van zijn griezelig kille landhuis.

Tijdens het lezen van Jane Eyre was ik meteen beland in de tijd waar het verhaal zicht afspeelt. Ik zag alle karakters voor me, met hun eigenaardigheden en hun verhalen.
Alle personages zijn heel goed uitgewerkt. Je kunt ze als het ware aanraken. Het hoofdpersonage is een 'moderne' vrouw die niet wil blijven afwachten wat er voor haar geregeld wordt, maar ze steekt liever zelf de handen uit de mouwen om haar eigen toekomst zeker te stellen. Een heel romantisch boek, met hier en daar wat vreemde verwikkelingen. Maar dat wordt weer goedgemaakt door de humor die in het boek ook een grote rol speelt.

Wanneer je dan weet dat er veel van wat de auteur hier neergezet heeft, mede opgebouwd is uit jeugdherinneringen en persoonlijke ervaringen krijg je nog meer respect voor Charlotte Brontë.
Het is toch een stukje blootgeven, wat ze hier gedaan heeft!
Ik ben blij dat ik eerst de achtergrondinformatie over Charlotte heb verzameld eer ik aan het boek begon. Dit heeft veel toegevoegd aan mijn leesplezier.

Ik heb het boek graag gelezen en wil ook haar biografie nog een keer gaan lezen.
Life of Charlotte Brontë, geschreven door haar collega-schrijfster en vriendin Elizabeth Gaskell.


Auteur: Charlotte Brontë
Genre: roman
Uitgave: paperback, 509 pagina's
Uitgever: Kemper Conseil Publishing, maart 2012
ISBN: 978 90 54022 66 4


Hier word ik blij van!Dit bericht ontving ik een tijdje terug van Michael Pilarczyk:

'Hallo Mieke, ik wil graag een deel uit jouw recensie van Dansen in de Hemel in de derde druk op de binnenflap plaatsen. Vind je dat goed?'

Natuurlijk ben ik daar heel gelukkig mee. Dat voelt als een enorm stuk waardering. De derde druk ligt inmiddels in de winkels en een exemplaar van het boek is op weg naar mij.'Dansen in de hemel' is zonder meer een aanrader. Dat zullen jullie inmiddels begrepen hebben.
Warme groetzondag 10 augustus 2014

Mijn recensie van : 'Mist over Londen' van C.J. Sansom


Mist over Londen
Een nieuwe historische roman van de schrijver van Winter in Madrid, C.J. Sansom

Wat zou er gebeurd zijn als Engeland had gecapituleerd in 1940…

Londen, 1952.
De stad ligt verscholen onder een dikke mist. Er zijn twaalf jaar verstreken sinds Engeland zich heeft overgegeven aan Duitsland en de bevolking leeft onder de bezetting. Terwijl in het oosten van Europa de oorlog tegen de Russen voortduurt, zucht de Britse bevolking onder de nazi veiligheidstroepen, worden pers en radio strikt gecensureerd en ziet men met lede ogen aan hoe de Britse Joden steeds meer beperkingen worden opgelegd. Er doen beangstigende geruchten de ronde over wat er gebeurt in de Duitse ambassade in Londen. Maar de weerstand tegen de overheersing groeit. Churchills verzetsgroep is steeds meer een doorn in het oog van de regering.
Ook ambtenaar David Fitzgerald besluit bij het verzet te gaan. David wordt ingezet om contact te leggen met Frank Muncaster, een oude studievriend van hem. Frank is gedwongen opgenomen in een gesloten inrichting in Birmingham. Hij beschikt over informatie die de wereld voor altijd zal kunnen veranderen en David krijgt de taak om Frank het land uit te krijgen. Al snel raakt hij verstrikt in een web van spionage en intrige, want niet alleen de verzetsgroep weet van Franks geheim, ook de Gestapo is hem op het spoor...

Wie kan David vertrouwen en zal hij zijn eigen verleden verborgen kunnen houden?

Deze auteur heeft een spannend boek geschreven.
Het begint allemaal wat tam, eigenlijk wel wat saai. Maar dat verandert. Daarna is de onderhuidse spanning door het hele boek heen voelbaar. Niet op iedere regel, maar zeker in elk hoofdstuk.
De spanning wordt knap opgebouwd naarmate je verder leest. Zeker op het eind zit je op het puntje van je stoel.
Wie komen ze tegen? Gaat dat wel goed?
Het gebruik van verschillende verhaallijnen maakt het extra spannend. Knap gedaan!

Ik ben verzot op historische romans omdat er veel over het verleden in te vinden is. Dat is ook hier het geval. Bovendien zijn de karakters goed uitgewerkt en hebben stuk voor stuk hun plaats in het verhaal, zodat ze tot leven komen.
Het is goed om over deze periode in de geschiedenis nog eens extra na te denken. Misschien een waarschuwing voor ons?

Dit is een boek dat het verdient om met aandacht gelezen te worden. Ik heb er ook mijn tijd voor genomen. Het was hartje zomer toen ik dit prachtige boek las. Als je het nog niet gelezen hebt misschien even wachten tot de herfst of winter om het boek lezen. Wel alvast kopen en dan voorpret hebben.
Stel je voor: alles is donker buiten, misschien zelfs wat mistig...

Ik heb het boek graag gelezen en waardeer het met 4/5 sterren.C.J. Sansom (1952) studeerde Letteren en Geschiedenis aan de Universiteit van Birmingham. Hij promoveerde als historicus en studeerde vervolgens rechten. Hij werkte jarenlang als advocaat, tot een erfenis hem in staat stelde fulltime schrijver te worden. Zijn boek Winter in Madrid is een wereldwijde bestseller.


Genre: historische roman
Uitgave: paperback, 605 pagina's
Uitgever: De Fontein, 2013
Vertaald uit het Engels door Ineke van Bronswijk

ISBN: 978 90 26134 54 8

Ook als Ebook verkrijgbaarwoensdag 6 augustus 2014

Mijn recensie van: '1926' ~ De verdwijning van Agatha ChristieAgatha Christie (1890-1976) is een van de meest succesvolle misdaadauteurs aller tijden. Wat lang niet iedereen weet is dat deze Engelse schrijfster in december 1926 voor elf dagen van de aardbodem verdween. Haar auto en bontjas werden teruggevonden aan de rand van een weg vlakbij een meer.
Een grote zoekactie werd opgezet door publiek en politie. Pas elf dagen later werd de schrijfster teruggevonden in een luxe hotel in Harrogate. Ze claimde te lijden aan geheugenverlies. Het is nooit bekend geworden hoe en waar de ‘koningin van de misdaadverhalen’ deze elf dagen door heeft gebracht: een onderwerp dat tot de verbeelding van documentairemakers, filmmakers en schrijvers blijft spreken omdat er veel aanknopingspunten waren die lijken op elementen uit Christies eigen verhalen.

De cover is enorm goed gekozen door Parelz. Het sluit helemaal aan bij de tijd waarin de verhalen in dit boek zich afspelen: rond 1926.
Ik heb dit boekje met plezier gelezen, het ene verhaal was wat meer à la Christie dan het andere, maar stuk voor stuk hebben de auteurs hun verhaal geschreven met respect voor de hoofdpersoon: Agatha Christie.
Alle vier de auteurs hebben een verhaal neergezet dat in niets overeenkomt met het verhaal van de andere auteurs, behalve dan wat hierboven schuingedrukt staat. Alle vier verklaringen zijn totaal verschillend en stuk voor stuk mooi om te lezen!
Een ieder die het boekje leest zal zijn/haar voorkeur hebben voor een bepaald verhaal. Mijn voorkeur gaat uit naar 'Demasqué' van Jean-Paul Colin (geweldig), meteen gevolgd door 'Vermist' van Carien Touwen (enorm goed). 'Groeten uit Pau' van Peter Ronner (goed) en 'De onbekende schrijver' van Johan van de Velde (wel goed) heb ik ook graag gelezen.


Ik waardeer dit boek met 4 sterren. ****

'Demasqué' – Jean-Paul Colin
'Groeten uit Pau' – Peter Ronner
'Vermist' – Carien Touwen
'De onbekende schrijver' -Johan van de Velde

De auteurs
In dit boek staan vier verhalen over de verdwijning van Agatha Christie. Jean-Paul Colin, Peter Ronner, Carien Touwen en Johan van de Velde zijn ieder diep in deze verdachte geschiedenis gedoken en hebben de beschikbare feiten als uitgangspunt genomen. Het heeft geleid tot vier prachtige, totaal verschillende verklaringen voor deze elf dagen uit het leven van de beroemde Engelse schrijfster.

ISBN: 978 94 91074 21 9
Uitgave: Ik las: Parelz Piccolo, 164 pagina's
Uitgever: Parelz, 2012
Auteurs: Jean-Paus Colin, Peter Ronner, Carien Touwen, Johan van de Velde
(naar volgorde in het boek)
Genre: thrillers & fantasy

Koop dit boek via uw lokale boekhandel of via een van de webwinkels:
Bol.com
Bruna.nl (Ebook)
Ako.nl (Ebook)

maandag 4 augustus 2014

Mijn recensie van: 'Galgenveld' van Isa Maron. Deel 1 in de reeks DE NOORDZEEMOORDENGalgenveld
Deel 1 in de reeks De Noordzeemoorden


Meedogenloos. Meedogenloos. Zijn nieuwe mantra. Het woord bevalt hem. Meedogenloos. Te lang is hij die lieve jongen geweest. Zijn moeder zei het vroeger zo godvergeten vaak dat hij dacht dat het wel waar moest zijn. `Het is zon lieve jongen.' Niet meer. Nooit meer.

Op een mistige zondagochtend, op het stilste uur van de beginnende dag, koerst de veerpont van Amsterdam CS naar Noord recht op een lijk af. Aan een van de hoge lantaarnpalen aan de kade bungelt het lichaam van een man, zijn gezicht gruwelijk vertrokken, zijn broek op zijn enkels.

Kyra die een obsessie voor crime heeft springt meteen op haar scooter, scheurt langs het Noordhollands Kanaal en komt tegelijk met de politie aan bij het IJ. Hevig geïnteresseerd in de live moord, wat er op een PD allemaal gebeurt, hoe de politie zich gedraagt en wat de eerste stappen in het onderzoek zijn, laat Kyra zich niet zomaar wegsturen. Ze krijgt woorden met Maud Mertens, de verantwoordelijke rechercheur.

Op dat moment draait de wind het lichaam een beetje, en stelt Kyra verbaasd vast dat ze de man kent. Het is Marc Gaullier, de populaire docent kunst van haar school.

Kyra is een van de hoofdpersonen in dit boek.
Ik was meteen weg van dit ondernemend persoontje, dat zoveel meegemaakt heeft en nog steeds een eigen plekje moet vinden binnen het gezin.
Isa Maron heeft een prettige schrijfstijl. Ik vond het heel vertrouwd wat ik las, ondanks het feit dat ik eerder nog niets van haar gelezen heb.
De verwikkelingen zitten goed verstopt in de verhaallijn. Er wordt niets verklapt.
Het enige minpuntje is de manier waarop de rechercheur met Kyra omgaat. Dat is een beetje ongeloofwaardig in mijn ogen.

De uiteindelijke ontknoping was wel een verrassing omdat we over deze persoon niet zoveel wisten. Ook de kaart van de zus aan de familie was een verrassing. Hier dacht ik meteen aan de cover: zou de boot gezonken zijn?
Ik vond het een boeiend verhaal en dat bleef ook zo gedurende de hele tijd dat ik het boek las.
Ook hoe Kyra blijft zoeken naar het dagboek van haar verdwenen zus. Het blijft de spanning er in houden.

Als lezer slaak je een diepe zucht van opluchting wanneer je de laatste zin leest. Want je weet dan dat er meer gaat komen over deze Kyra:
'Wat ik nog niet verteld heb', zegt Kyra zacht, 'is dat ik me ingeschreven heb voor forensische recherche. Na de zomer start ik aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik zal haar vinden, mam. Wat er ook gebeurt, ik ga mijn zus vinden'.

Iets om naar uit te kijken.

Graag gelezen!
Op de Crimezone leesclub gaf ik dit boek een waardering van 9 punten.
Dat worden hier 4,5 sterren. Afgerond 4 ****

De auteur:
Isa Maron was serveerster, karateka, voetbalmakelaar en directeur. Ze studeerde economie en psychologie. Haar debuut Passiespel werd gekozen tot Beste Nederlandse Vrouwenthriller. Van Isa verschenen ook Verboden Verleden, Vrij Zwemmen en Schaduwkant. Ze woont in Amsterdam met haar man, vier zonen, twee kippen en een hond.

Galgenveld
Auteur: Isa Maron
Genre: thriller
Uitgave: paperback, 320 pagina's
Uitgever: Uitgever Mistral Amsterdam, 2014
ISBN: 978 90 48822 65 2

Ook als Ebook verkrijgbaar.

Koop dit boek via uw lokale boekhandel of via: