woensdag 21 februari 2024

Mijn recensie van: 'Eigen Schuld' geschreven door Bart Nooteboom

 Minder slachtoffer, meer doener


Eigen Schuld

“We schuiven vaak de schuld van iets af op de overheid, familie, buren, e.d., terwijl we zelf de hoofdoorzaak zijn. We zijn vaak slachtoffers in plaats van doeners die tegenslag incasseren en zelf verantwoordelijkheid nemen zich te weren en verdere tegenslagen te voorkomen. 
Schuld is een complex begrip dat enige uitleg vergt, en oefening in het vellen van een wijs oordeel.”

In ‘Eigen Schuld’ bespreekt Bart Nooteboom in tien hoofdstukken de verschillende vormen en varianten van schuld hebben door eigen daden of uit solidariteit of bij vergissing. Ook tolerantie betreffende een fout systeem komt aan de orde. 

In het hoofdstuk ‘Slachtofferschap en weerstandsvermogen’ lees je hoe we ons steeds sneller slachtoffer zijn gaan voelen.

“Men is er aan gewend geraakt om op veel gebieden steun te krijgen en steeds meer risico’s af te schuiven op de overheid. Dat heeft zich in vele jaren ontwikkeld, en is diep geworteld, deel van onze cultuur geworden.”

De hoofdstukken zijn kort maar krachtig en zijn stuk voor stuk de moeite van het lezen waard. Soms is het inderdaad zo dat we iets aannemen voor gesneden koek omdat het gemakkelijker is om dat te doen dan om zelf na te denken en dan tot een beslissing te komen.

Ik heb ‘Eigen Schuld’ graag gelezen en blijf weer bij de les.

De auteur:

Bart Nooteboom studeerde wiskunde en econometrie. Hij werkte bij Shell in Den Haag en Londen, was wetenschappelijk directeur van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, en hoogleraar bedrijfskunde en innovatie in Groningen en Rotterdam.
Bart Nooteboom was van 2005 tot 2012 hoogleraar innovatiebeleid aan de Universiteit van Tilburg. Momenteel is hij met emeritaat.
Hij ontving drie internationale prijzen voor zijn werk in innovatie en vertrouwen. Hij was lid van de WRR en van een overheidscommissie over technologiebeleid. Later verschoof zijn belangstelling naar filosofie, sociologie, psychologie, geschiedenis en antropologie, vooral het brede thema van mens en samenleving. 

Hij schreef vooral in het Engels, maar recent ook een serie essays in het Nederlands, en ook fictie in drie novelles. Bart Nooteboom schreef ruim 32 boeken en 350 artikelen. 

Eerder las ik van Bart Nooteboom:

Eigen Schuld koopt u bij (de webwinkel van) uw lokale boekhandel of bij:

Boekgegevens:

Titel: Eigen Schuld
Auteur: Bart Nooteboom
Genre: filosofie algemeen
Uitgave: paperback, 34 pagina’s
Uitgever: Uitgeverij Aspekt, 2024
ISBN: 9789464871197 
NUR: 730


Met dank aan Uitgeverij Aspekt voor het toezenden van een recensie-exemplaar.
(bron info: Uitgeverij Aspekt)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat gerust een reactie achter. Dat waardeer ik. Ik zal zo snel mogelijk op de vraag of opmerking reageren. Bij voorbaat mijn dank.